admin

Dagens tal fortsat fine

Dagens tal er fortsat fine – og procentuelt er tallet i dag 9.65%. Fortsat INTET tegn på en bragende corona-epidemi. Antallet af døde er også faldende pr dag  – og det samme gælder for indlagte, hvor tallet også falder. Kort sagt MEGET beroligende.

Jeg har i hele forløbet stædigt holdt fast i, at intet tydede på at vi var på vej ind i en bragende corona-epidemi. Det gør jeg fortsat – og heldigvis synes alle at have forstået budskabet. Selv regeringen har nu også forstået, at intet tyder på en sådan bragende epidemi lige foran os.

Jeg er rystet over, at regeringen på så sparsomt et grundlag vælger at holde landet lukket fortsat. Der er INGEN lægefaglig dokumentation herfor. Jeg bemærker, [...]

By |april 7th, 2020|Sundhed|6 Comments|

Fortsat fine corona-tal

Dagens tal er fortsat fine – således at forstå at intet fortsat tyder på, at en bragende epidemi er under opsejling. Det er selvfølgelig rart at have fået ret – og haft ret hele tiden – nemlig at intet tydede på en sådan under opsejling plus at foråret IKKE ville være tidspunktet til en sådan større Covid-19 epidemi.

Procentuelt er der 9,90% af de testede som er smittet med Covid-19. Intet siger noget om hvor meget eller lidt syge de er. Men smittet er de. I går var tallet 9,98%. Altså et lillebitte fald – men ser vi over den senest tid dog vedholdende fald. Heri skal tages i betragtning, at man har udvidet markant antal testede dagligt. Det betyder, [...]

By |april 6th, 2020|Sundhed|8 Comments|

Hvorfor foråret er vores ven og hvem vi smitter

Foråret er vores ven – også når det gælder smitsomme sygdomme som fx Covid-19.

Først til corona-tallene, som fortsat er fredelige og UDEN procentuel stigning men lettere fald. Antallet af døde pr dag er faldet og antallet af indlagte faldet. Så langt så godt – alt går rette vej som jeg hele tiden har forventet.

Jeg har hele vejen igennem appelleret til, at vi bruger vores mangeårige erfaringer med smitsomme sygdomme i fx dagpasninger. Et område som vi (og jeg) kender meget grundigt grundet såvel megen forskning og praktiske erfaringer.

Når vi har ophobning af smitsomme sygdomme i dagpasningerne og vil forebygge selvsamme er der følgende greb

1) Isolation af den syge (det syge barn skal hentes indenfor 1 time) og væk fra [...]

By |april 5th, 2020|Sundhed|11 Comments|

Opgørelse ifht døde

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort tallene bag de døde. Ikke mindst aldersfordelingen og hvad de fejlede.
Først kønsfordelingen – som er interessant – nemlig at ud af 139 dødsfald er 46 kvinder og 93 mænd. Det er et lille tal og dermed giver det ikke mening at lave ordentlig statistik. Når man ser opgørelser over større antal er der en lille overvægt generelt af mænd. Dog ikke så markant som her.
Så er lidt mere end halvdelen over 80.
59 år eller yngre :4
60-69 år : 15 personer
70 -79 år: 40 personer
80-89 år: 56 personer
90 år eller ældre: 24 personer
84% af de døde har indenfor de sidste 5 år været indlagt med alvorlig sygdom som [...]

By |april 3rd, 2020|Sundhed|7 Comments|

Corona-tallene markant procentuelt faldende

Kigger man på dagens tal – i lyset af flere testes – er den procentuelle fordeling på 9,84%. I går var den på 11.20. Altså ganske markant procentuelt fald.

Hvad kan vi så bruge tallet til? Ja, ihvertfald er der intet der tyder på at at vi er på vej ind i en bragende corona-epidemi. Ligesom vi heller ikke har haft beviser herfor. Så lad os glæde os over dette. Det er da værd at fejre. Også selvom det fortsat er korrekt at det er sparsomme tal vi kan følge – så giver den procentuelle fordeling selvfølgelig et bedre indblik i den samlede fordeling i takt med at mange testes. Uagtet at det fortsat er meget usikre tal. Men omvendt [...]

By |april 3rd, 2020|Sundhed|1 Comment|

Tak for opbakningen – også fra sundhedspersonale

Rigtig mange af jer skriver til mig – og tak for det. Over de sidste dage har flere og flere sundhedspersoner – både læger og sygeplejersker – kontaktet mig for at fortælle, at de ser det samme. Nemlig at der praktisk talt ikke er noget at lave ifht corona-patienter. Der er fuldstændig stille derude. Samtidig med at andre patienter er sendt hjem, operationer aflyst osv.

Det som samtidig er trist er, at personalet IKKE tør sige det højt. Får sådan lige fremhvisket det og er bange for repressalier. Repressalier fra ledelsen. Det er jo meget trist.

Jeg håber, at I begynder at tale højt. At I får belyst det tidsspilde, som I er vidne til. Det er den eneste måde, at [...]

By |april 1st, 2020|Sundhed|0 Comments|