Helt nye tal viser, at 83151 danskere er døde indenfor 30 dage efter corona-vaccinationer. Dødsfaldene, er opgjort for perioden 1. december 2020 til 30 september 2022 (22 måneder). I samme periode døde totalt i Danmark 106.443 personer. Det er således et forbavsende stort antal danskere, som er døde i tæt relation til vaccinerne.

80% af vaccinerne er Pfizer.

Da Pfizer blev nødgodkendt, var vaccinerne testet på primært yngre og raske personer. Man valgte at starte med at vaccinere syge og svagelige uden reelt at kende virkningen og ikke mindst risikoen. De nye tal viser, at rigtig mange danskere døde indenfor 30 dage efter deres corona-vaccination.

På kurven ses den massive stigning af døde inden for 30 dage og en akkumulering af risikoen efter hvert stik. Af figuren ses, at 30 dages dødeligheden stiger fra 1. til 2. vaccination for alle aldersgrupper uden
undtagelse. Største stigning på 865% ses for aldersgruppen 10-19 år.

Tallene stammer fra aktindsigt via SSI, som statistik Max Schmeling har rekvireret. Kurven er lavet af Max Schmeling ud fra de officielle tal.

Af tallene fremgår også, at cirka 2 ud af 3, som er døde i alderen 10-19 er døde indenfor 30 dage efter en vaccination. Der er således 104 som er død i alderen 10-19 indenfor 30 dage, mens der i perioden i alt er 149 som er død.

Tallene giver anledning til stor bekymring og det kan undre, at myndighederne ikke selv har råbt vagt i gevær og stoppet nuværende udrulning af 4.stik for at vurdere sikkerheden.