Foredrag

Vibeke Manniche kan bestilles til såvel foredrag, kurser og som konferenceholder.

Foredrag/kurser med Vibeke Manniche efterlader altid tilhørerne både klogere og tændt. Tændt fordi Vibeke selv med glimt i øjet brænder for sine emner, og dermed heller ikke kan undgå at sætte gang i tilhørerne og spændende, sjove diskussioner. Det er aldrig kedeligt og tilhørerne forlader altså foredragene med eftertænksom og masser af gode grin!

Vibeke Manniche styrer konferencer med vid, bid og nærvær – så alle deltagere går inspireret hjem. Vibeke Manniche forstår at skabe overblik og ikke mindst sikre, at alle kommer til orde ved konferencer ligesom hun sikrer rette fællesskabsfølelse og flow på en konference.

Vibeke underviser i mange forskellige emner og holder foredrag om samme.

Foredrag og undervisning bliver altid tilpasset den aktuelle målgruppe, sted og lejlighed.

Nedenfor er blot nævnt et udpluk:

1) Snus -sådan nedsættes forbruget

Misbruget af nikotinprodukter som fx nikotinposer fylder meget i børn og unges hverdag. Det bruges helt ned til 12-års alderen og oftest uden at forældrene og lærerne opdager det.

Vibeke har indgående kendskab til problemets omfang, faresignaler og mest af alt hvordan vi kommer det til livs. Foredraget tager udgangspunkt i målgruppen – som fx kan være elever, lærere eller forældre.

2) Covid19-krisen – hvad har den lært os

Foredrag med fokus på facts, hvad vi har lært og hvordan vi fremadrettet bør gribe lignende pandemier an. Såvel på overordnet plan som for virksomheden og ens privatliv.

3)Nærvær tak

Manglende nærvær fører til ensomhed og tristhed. Vibeke Manniche har konkrete råd til, hvordan nærværet øges i familien, blandt venner og ikke mindst på arbejdspladser og i skolerne. Få håndtag som markant øger nærværet.

Smartphones, Ipads, computere og TV stjæler mere og mere af vores opmærksomhed. Hvad gør det ved samværet i familien, nærværet og kontakten med børnene. Vibeke kommer med konkrete forslag og gode råd til en dagligdag med større nærhed og nærvr. Foredraget tilpasses målgruppen.

4) Sov godt

Masser af fakta og gode råd som kan fremme barnets/den voksnes/ældres vigtige – og livgivende – søvn. Foredraget tilpasses efter målgruppen.

Søvn er nutidens oversete risikofaktor – og for lidt søvn øger risikoen for sygdom, tidlig død, stress, arbejdsskader, fejl og dårligt arbejdsmiljø. Plus ødelægger ofte roen og hyggen i familien.

Vibeke Manniche har gode og effektive søvnråd. Til alle aldersgrupper.

5) Digital chikane – hvordan får vi bugt med det?

Fakta om digital chikane iblandet ikke mindst redskaber til at komme det til livs. Vibeke er ufrivillig “professor” i nethad. Men det betyder så også, at hun præcist kender nethadets væsen og ikke mindst hvordan der sættes en effektiv stopper herfor. Foredraget/kurset tilpasses målgruppen. Cases inddrages gerne.

6) ADHD, Særligt sensitiv eller bare uopdragen.

Vibeke uddyber på underholdende vis om gråzonen mellem ADHD, “særligt sensitiv” og almindelig uopdragenhed.

7) Diagnoser – på godt og ondt

Diagnoser er lægens redskab og godt – langt hen ad vejen. Omvendt kan diagnosen komme til at overskygge personens liv og personlighed. Til tider ser vi decideret diagnosejagt.

8) Fedme hos børn og unge

Hvad er forklaringen og hvordan kommer vi det til livs? Vibeke Manniche tager udgangspunkt i årsager til fedme – ligesom hun kommer med gode og effektive råd til hverdagen.

9) Den svære samtale.

Spændende foredrag/kursus med fokus på den svære samtale, og hvor tilhørerne lærer nogle simple men vigtige spilleregler, når samtalen er svær.Få et stænk af lægens autoritet og den svære samtale er straks meget lettere.

10) Sygefravær og rummelighed

Fokus på hvordan sygefravær minimeres og arbejdsglæden øges.

11) Anna Storm – hvad er hun for en størrelse?

Tankerne bag “Anna Storm”-krimierne og hvad de udspringer af. Spændende debatter med de mange trofaste læsere af nu 6 krimier om børnelægen Anna Storm.

Send en mail på vibeke@vibekemanniche.dk, hvis du vil forhøre dig lidt mere om priser, varighed og mulige datoer. Du er også velkommen til at forhøre dig om helt andre emner.