At Anders Hviid fra SSI har en åbenlys agenda er åbenlys. I hvertfald hvis man kender den videnskabelige litteratur og hans ageren.

Hvad hans drivkraft er for krampagtigt at forsøge at fjerne opmærksomheden på bivirkningerne ved corona-vaccinerne – ikke mindst de alvorlige – aner jeg ikke. Udover at han åbenlyst selv har tilsidesat sit ansvar som vaccine-sikkerhedsansvarlig. Plus opført sig helt ekstremt vanvittigt og utidigt overfor andre forskere. Vi har selv oplevet hans ekstreme og helt uhørte, uforskammede opførsel (jeg sender dig gerne dokumentationen).

Lad mig slå fast – hvad jeg finder uhyre væsentligt – Anders Hviid er IKKE læge. Hvorfor er det væsentligt? Jo – fordi vi i lægeløftet har givet løfte om “mest af alt gør ikke skade”. Det løfte kender Anders Hviid ikke. Plus han har åbenlyst heller ikke det kliniske øje. For ham er mennesker tilsyneladende bare døde tal. Intet andet.

I mandags blev jeg kontaktet fra Berlingske af Anne Meisner Synnesvedt, hvor hun forelagde os Anders Hviids fortsatte kuk kuk kritik af vores studie. Jeg fortalte retmæssigt, at hans makværk af en “fysikrapport” som SSI selv har lagt ud på nettet – og som IKKE har været hverken publiceret eller gennem peer-review – på ingen måde tilbageviser vores studie. Plus jeg uddybede de bekymrende fund i vores studie. Så hørte jeg ellers ikke mere fra Anne Meisner Synnestvedt og hun fortsatte sin blinde heltekåring af Anders Hviid. Rigtig mange journalister enten VIL ikke forstå alvoren eller KAN ikke forstå alvoren. Mit gæt er – at de er godt og grundigt corona-vaccinerede selv – og så er det meget fristende (og forståeligt), at man forsøger at lukke øjnene for virkeligheden og de bekymrende data.

Anders Hviid har netop offentliggjort et studie i Vaccine med data fra 99 millioner mennesker i 8 lande financieret af CDC i USA.

Lad mig slå fast – det studie har langt, langt flere usikkerhedspunkter end reelle fund. Udover at det dokumenterer hvad vi ved – nemlig at risikoen for bl.a. myocarditis og pericarditis er forhøjet ved vaccinerne.

Studiet har alene undersøgt 13 tilstande – som forskerne selv udvalgte. Hvis de undersøgte havde haft hospitalskontakt med en af de nævnte diagnoser indenfor 42 (!) dage, så indgik i de i studiet. Dog med en hel del usikkerhedsmomenter, fordi de nationale registreringer (og kvaliteten heraf) er meget forskellige i de forskellige lande.

Så at man har undersøgt for 13 tilstande i 42 dage og alene hospitalsdata – siger jo reelt ikke ret meget! Slet ikke med et hav af usikkerhedsmomenter. Jo – det siger at der er alvorlige bivirkninger og at de titter frem, selv når man kaster et meget bredmasket fiskenet ud.

Kort sagt – alle andre tilstande relateret til corona-vaccinerne indgik ikke. Fx blødningsforstyrrelser for at starte et sted. Blødningsforstyrrelser som medfører dårligere frugtbarhed. Det vil jeg da mene er en alvorlig bivirkning. Eller senere kræft. Senere hjertestop. Senere vaccine-relaterede alvorlige bivirkninger. Fortsæt selv.

Det der bekymrer mig mest er, hvordan et sådan studie bliver skamredt til at bilde befolkningen ind, at NU har vi bevis for at de alvorlige bivirkninger er få.

NEJ det har vi ikke! Desværre. Det er ren ønsketænkning.

Vi har et studie som viser, at et fåtal i studiet, som havde vanvittig mange svagheder, havde hospitalskontakt, hvor de i den forbindelse fik stillet 13 udvalgte (og generelt sjældne) diagnoser indenfor 42 dage efter corona-stikket! Tilbage er blot at sige NÅ!

Vores forskerteam arbejder videre – for de reelle data – herunder det voldsomme fald i fødsler samt overdødeligheden lyver ikke! Plus vi har netop gentaget vores peer-reviewed studies fund på svenske data. Vores fortsatte bekymrende fund bliver forhåbentlig snart publiceret med peer-review. For vi lever i modsætning til SSI op til de forskningsmæssige krav.

Det bør i øvrigt også bemærkes, at SSI nu nægter at udlevere data til os fra deres offentlige databaser. De chikanerer os og ønsker åbenlyst ikke at sandheden skal komme frem. Det er uforeneligt med offentlighedsloven. En sådan adfærd bør bekymre alle. Ikke mindst politikere men også skatteborgere. Vi er trods alt alle med til at financiere SSI.

Nedenfor har du link til vores peer-reviewet studie (som Anders Hviid egenhændigt og målrettet forsøgte at få trukket tilbage – det lykkedes ham ikke. Fordi det er valide data vi viderebringer.)

Vores studie viser, at bivirkningerne til Pfizer corona-vaccinerne i stor grad afhang af hvilken batch (parti vacciner) man havde fået sin vaccine fra. Nogle batches – blandt de første som blev givet – gav op til 1000 gange flere bivirkninger end senere batches. Det burde have fået myndighederne til at trække dem tilbage og endnu mere stoppe vold-vaccineringen. Usikkerheden ved produkterne var ganske enkelt for stor! Så har vi i øvrigt slet ikke talt om effekten af vaccinerne – eller manglen på samme. Den beskytter IKKE mod smitte. Eventuel virkning er meget kortvarig (i bedste fald få måneder). Plus de vaccinerede bliver OFTERE smittet på ny end ikke-vaccinerede.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

Her har du svaret på den kritik Anders Hviid fremførte og som vi tilbageviste. Samme svar har link til PSUR fra Pfizer, som allerede i august 2021 informerede EMA (som godkendte coronavaccinerne) om at der var visse batches som gav markant flere bivirkninger end andre! Præcis som vores studie viser. Du ser også listen ovenfor som billede.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.14102

Du skal ikke tro på alt du læser i pressen – og da slet ikke i Berlingske!