Placebo, nocebo og COVID-19 
Indenfor lægeverdenen og også i høj grad udenfor, er begrebet placebo velkendt. Det refererer til det faktum at positive forventninger til en behandling påvirker effekten i positiv retning. Det betyder ikke at der blot er tale om en psykisk betinget illusion, men også, som det er utvetydigt dokumenteret, en direkte fysisk effekt – formidlet via en psyko-neuro-immunologisk akse. 
Med placebo er der ikke blot tale om en marginal effekt, men ofte en meget markant effekt.
Nocebo begrebet er knapt så kendt, og er den modsatte effekt – dvs. at en negativ forventning påvirker menneskets helbred i negativ retning. Den væsentligste ingrediens i formidlingen af dette nocebo-respons er angst, frygt og stress. En emotionel tilstand der [...]