Placebo, nocebo og COVID-19 

Indenfor lægeverdenen og også i høj grad udenfor, er begrebet placebo velkendt. Det refererer til det faktum at positive forventninger til en behandling påvirker effekten i positiv retning. Det betyder ikke at der blot er tale om en psykisk betinget illusion, men også, som det er utvetydigt dokumenteret, en direkte fysisk effekt – formidlet via en psyko-neuro-immunologisk akse. 

Med placebo er der ikke blot tale om en marginal effekt, men ofte en meget markant effekt.

Nocebo begrebet er knapt så kendt, og er den modsatte effekt – dvs. at en negativ forventning påvirker menneskets helbred i negativ retning. Den væsentligste ingrediens i formidlingen af dette nocebo-respons er angst, frygt og stress. En emotionel tilstand der kompromitterer menneskets evne til at forholde sig rationelt til en given situation, samtidigt med at det immunologiske respons generelt forværres via samme PNI-akse – og med stresshormonet cortisol – som central aktør. Dvs. immunforsvaret svækkes og ens modtagelighed overfor diverse infektionssygdomme og andre sygdomme øges betydeligt!

For mennesker der fortsat kan forholde sig nogenlunde rationelt til COVID-19 – er det ganske klart at der ikke er tale om en “farlig pandemi” – men en infektionssygdom på linje med influenza (måske endda mindre farlig da der ikke er tale om nogen generel overdødelighed). Det der imidlertid også er ganske klart er at der er tale om en global skræmmekampagne – og så er vi tilbage ved nocebo-begrebet. 

Regeringens, mediernes og myndighedernes respons har været og er helt ude af proportion med det reelle problem. Man handler ud fra et såkaldt “forsigtighedsprincip” der lukker store dele af samfundet ned og hensætter befolkningen i en vedvarende tilstand af – – – angst, frygt og stress. 

Dette under henvisning til “folkesundheden” – et lidt underligt begreb der umiddelbart giver associationer der gør at man får lyst til at udtale det på tysk.

Det er dog klart at befolkningens sundhed er i fare – ikke på grund af en virus, men på grund af magthavernes patologiske reaktion på en virus. Og over tid må vi på baggrund af denne overdrevne reaktion forvente en overdødelighed af mange forskellige sygdomme (psykiske såvel som fysiske).

Og så lige endnu en kommentar til maskesagen. Rigshospitalets store maskestudie har EN utvetydig videnskabelig konklusion: Ansigtsmasker i det offentlige rum hindrer ikke smittespredning af COVID-19! – Alle forsøg på at tage brodden af denne konklusion er tungegymnastiske øvelser der går ud på at opretholde en politisk korrekt tone – ret sølle!

Lars Vibe-Hansen

Speciallæge i psykiatri