Ro på!

Det RIGTIG gode budskab er at antallet indlagte er faldet med 1 og antal på intensiv faldet med 1 – nu er der 2 (!!). Og heller ikke i dag flere døde MED Covid19. Så fortsat får man indtryk af ud fra tallene, at Covid19 er blevet mindre farlig. Hvis man ser på tendensen ifht netop indlagte osv.

Procentuelt ligger fordelingen på 0,76% – altså en lille stigning. Men vi ved jo også, at der er udbrud på Danish Crown og primært blandt somalier i Aarhus. Så vi ved i store træk hvem de smittede er. Og må regne med sådanne udbrud. Både nu og senere. Ligesom vi ser udbrud med alt muligt andet. Det betyder IKKE at DU [...]