Tak for jeres kommentarer til min tidligere tråd, og nogle af jer har også skrevet direkte til mig. Lad mig slå meget klart fast, når jeg blander mig i denne debat handler det IKKE om mistillid ifht mandlige pædagoger. Tværtom. Jeg mener, at man i meget stor grad handler ansvarligt og professionelt i forhold til børnene i daginstitutionerne og de mange, mange pædagoger (og medhjælpere) jeg møder i mit arbejde arbejder således. Plus at man skal forevise børneattester ved ansættelserne. Jeg har kort sagt meget stor respekt for det arbejde, som udføres i de danske daginstitutioner og de mange engagerede medarbejdere, som gør en stor indsats for vores børn.
Når jeg blander mig i debatten handler det om det mere grundlæggende tema – nemlig vægtningen af børnenes røst i sager om seksuelle krænkelser. Eller manglen på samme. Herunder temaet med, at det er et ´barn, som lokker med den voksne for så at hævne sig´. Det er et stort anslag mod opsporingen af netop seksuelle krænkelser, en opsporing, hvor ikke mindst netop pædagoger (uanset køn) skal kende signalerne og symptomerne og kunne underrette de sociale myndigheder ved mistanke om overgreb, vanrøgt og omsorgssvigt. Og det er en svær opgave -og det er præcis den del af pædagogernes arbejde, hvor jeg kan være bekymret for, at en sådan film (især hvis den bliver populær) kan medvirke til, at pædagoger bliver endnu mere tilbageholdende i forhold til at turde se og ikke mindst underrette om vanrøgt af børnene. De vil være bange for at tage fejl. Bange for at ´uskyldige´ straffes. Og så er det at hele indsatsen mod seksuelle overgreb på børn (uanset hvem der er krænkeren) sparkes mange år tilbage. I langt størsteparten af sager om seksuelt misbrug er krænkeren enten far, stedfar, bedstefar, onkel, bror, papbror eller en fra det nære netværk. I alle de sager, som jeg kender til, har dette været krænkeren. Jeg har ikke selv kendskab til sager fra mit professionelle virke, hvor det er eller har været en pædagog. De findes – det ved vi jo fra pressen – men det er et uhyre fåtal.