Jeg har tidligere mødt Hege Storhaug, som jeg beundrer for sin store arbejdsomhed og vedholdende kamp mod den grove kvindeundertrykkelse, som finder sted blandt ikke mindst muslimske familier (fx fra Pakistan). Hun har selv tæt kendskab til et utal af disse, og jeg har da også selv været involveret i nogle grumme sager og meget grove voldelige og seksuelle krænkelser af kvinder og døtre.

Derfor læste jeg også nedenstående interview med Hege Storhaug med stor interesse. Men hvad jeg dog blev særlig utilpas over at læse var hendes vurdering af, at op mod halvdelen af piger fra Somalien skønnes fortsat at blive kønslemlæstet. En strafbar handling.

Er tallet korrekt? Vi aner det ikke. Og jeg er meget enig med Hege i, at man bør foretage lægeundersøgelse af pigerne i skolealderen – og nok reelt to gange. Man kunne passende starte med at screene fx alle somaliske skolepiger i fx Aarhus. Som et pilotprojekt. Men for min skyld gerne indføre det omgående til alle skolepiger med muslimsk baggrund og særlig fx somalisk.

Såfremt der kan skabes politisk flertal, må man selvfølgelig nøjere vurdere hvilke grupper man skal prioritere. Det er mig en gåde, at man ikke for længst har indført en sådan screening og dermed sikret mange pigebørn mod forældres strafbare og meget grove overgreb. Ikke mindst set i lyset af, hvor strafbart det er, kan det undre, at der ikke er politisk vilje til en sådan opsporing og medfølgende straf. Hvilket uden tvivl vil medvirke til, at pigerne fremadrettet ikke kønslemlæstes.

Måske tager Hege (og jeg) fejl. Måske er der slet ikke nogen af pigerne, som er kønslemlæstet. I givet fald vil man så kunne indstille undersøgelserne. Men skal vi ikke bare starte med at finde ud af det? For pigernes skyld?

http://www.nettavisen.no/nyheter/–det-er-helt-psycho-og-jeg-blir-sa-fortvilet/8522669.html