Der er netop nu fokus på fejlslåede patientforløb efter ikke mindst TV2 har vist “Patienten der fik nok” hvor Michael Bech beskriver sit eget forløb.

Michael Bech bør offentliggøre hele sin journal. Så har vi alle mulighed for at gennemlæse den og danne vores eget indtryk. Og nej – jeg blev ikke overbevist om, at det stod helt så galt fat som Michael Bech gerne ville lade os forstå. Sagen hang ikke ordentligt sammen i fremstillingen og det vil være kærkomment med mulighed for selv at læse journalen.

Men – og der er et men – selvfølgelig sker der fejl i sygehusvæsenet. Det er jo ret åbenlyst. Af så mange grunde. Peter Gøtzsche har lige fortalt om sit eget forløb med tarmslyng, hvor han oplevede at blive ignoreret gennem flere dage. På trods af hans egen lægelige baggrund og indsigt. Det kunne have haft dødelig udgang.

Hvad er årsagen til disse svigt? Mange faktorer spiller selvfølgelig ind. Men hvad der helt sikkert også gør en forskel er, at man på mange afdelinger har et forfærdeligt arbejdsklima. Ensomhed, frustration og stress blandt ikke mindst lægerne spiller en rolle. Uden tvivl. Som en kollega sagde til mig for nylig “måske er empatien brugt op, fordi man har så travlt med at være noget for patienterne”. Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at det kollegiale netværk – eller manglen på samme – er udbredt på rigtig mange afdelinger. Og at rigtig mange læger føler sig ensomme, triste, oversete, mobbede osv på deres arbejde. Ikke mindst i hospitalsverdenen.

Det er selvsamme – som jeg har forsøgt at beskrive i mine krimier. Senest i ´Udenfor sæsonen´ som netop er udkommet. De tager alle udgangspunkt i lægen Anna Storms faglige virke. På diverse hospitaler. Og den gennemgående tråd vil mange kunne se netop er ofte ganske usle forhold for lægerne. Ligefrem mobning. Og interkollegiale forhold som ofte er så grumme, at jeg nægter at tro, at det samme er tilfældet inden for ret mange andre fag.

Det er selvfølgelig ikke hele forklaringen – men en del af den. Hvis man som person ikke værdsættes i sit arbejde, føler sig tryg, anerkendt osv – ja, så smitter det selvfølgelig af i ens virke. Så er det netop, at man ikke lytter nok (måske slet ikke) og at man kun lige præcis formår at holde sig oprejst. Det gavner ikke den enkelte læge -men endnu mindre patienten.

Så det er kulturen, de kollegiale forhold, mobningen og tonen, som man skal arbejde målrettet for at få ændret. Det handler ikke (alene ihvertfald) om behovet for flere ressourcer. Det er blot mere legitimt at efterlyse end en markant og gennemgribende kulturændring.

Krimierne kan købes og lånes på biblioteket. Jeg sender dig gerne ´Udenfor sæsonen´ gratis som e-bog. Send mig mail på vibeke@vibekemanniche.dk