Netop nu har bl.a. Ekstrabladet og 24/7 fokus på raske sygemeldt – pjæksyge og sygemeldinger ved fyringer.
At fyrede ansatte ofte bliver rådet til at sygemelde sig, har vi kendt til årevis. Det er et meget udbredt brugt råd fra fagforeningerne. Selv Lægeforeningen har gjort brug af det. Mange arbejdsgivere er også interesseret heri, da de slipper for medarbejderen og samtidig får 80% refusion fra staten. Det er helt urimeligt misbrug af sygedagpengesystemet, men burde jo i stedet føre til fx en fritstilling. Samtidig gør det, at vi som lægekonsulenter bliver meget upopulære, når og hvis vi gennemskuer tingenes rette sammenhæng. Og at den sygemeldte borger reelt er sund, rask og arbejdsduelig. Så er det fristende at gå efter budbringeren. Både fra borgernes, fagforeningernes og politikernes side.
De praktiserende læger bærer også en del af skylden, fordi de somudgangspunkt selvfølgelig slet ikke burde sygemelde raske personer. Der er ikke en diagnose, som hedder ´morbus fyring´. Men de føler sig klemt og så kan det være en fristende om end forkert løsning. Ofte hjælpes de godt på vej af fagforeningerne.
Løsningen er at arbejdspladserne skaber et ordentligt arbejdsklima og når fyringer er nødvendige fritstiller den ansatte – godt hjulpet af fagforeningerne. Blev det kutyme ville antallet af landets sygedagpengemodtagere falde markant og jobcentrene kunne koncentrere sig om reelt syge på sygedagpenge.