»For mig er det afgørende, at censor hilser på hende. Det vil han formentlig gøre – men bare på sin egen måde.” sådan har direktøren Elisabeth Møller Jensen for KVINFO udtalt i Information 14.6, hvor hun tager den muslimske censor, som ikke vil give de unger kvinder hånden, i forsvar.
Hun fortsætter “Og det har jeg personligt meget svært ved at forstå, at man kan blive krænket over. Man må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på,«
Elisabeth Møller Jensen understreger dog, at det er hendes personlige mening. Nej, nej – den går så ikke! Elisabeth Møller Jensen er direktør for KVINFO, og det er om noget et emne, der falder inde under hendes direktørområde, og så gælder det ikke, at undskylde sig med, at man udtaler sig privat.

Nu må det stoppe. Et er, at vi har en mandschauvinistisk mandsling, som åbenbart bliver så top-liderlig af at ryste de unge kvinder i hånden, at han må lade være. Og så gemmer han det bag sin ´religiøsitet´. Kald det bare ´let-antændelighed iført kvindehad´. Men noget helt andet er, at vi (fortsat) har en direktør for en institution som KVINFO – som udtaler noget så eklatant vrøvl. Jeg har i mange år været meget i tvivl om, hvis ærinde Elisabeth Møller Jensen egentlig gik og undret mig over, at man ikke som sådan mange andre steder finder anledning til at bringe nye kræfter til et sted. Det er nu snart mange, mange år siden, at selvsamme Elisabeth Møller Jensen sagde, at muslimske kvinder måtte kæmpe sin egen kamp. Og hun har så siden på alle måder markeret, at det var tilfældet og de kunne passe sig selv. More or less. Men nu begynder det hele at blive for grotesk med Elisebeth Møller Jensen og decideret farlig. Hun misbruger sin position til at lufte sit eget kvindehad – måske især rettet mod yngre kvinder (som i samme moment belæres om deres egne fordomme!). Der må være en kant. Hvor længe skal vi kvinder finde os i en sådan magtforvridning og være vidne til, at vores rettigheder og synet på os kvinder forringes stærkt bistået af Elisabeth Møller Jensen, som misbruger sin positition som direktør for KVINFO til at lufte sit besynderlige kvindehad – privat – og lad os få nye kræfter til KVINFO. Det er åbenlyst nødvendigt. Sagen om den mandlige censor er om noget en sag der handler om, at man skal stå fast på ligestillingsprincippet i al dansk lovgivning og en anledning til at markere ganske skarpt – at det IKKE accepteres. Under nogen form. Ej heller at han så slet ikke giver nogen hånden. Han har jo allerede markeret ganske kraftigt sit syn på og ringeagt for kvinder!