EU-delegationen med østrigeren Angelika Werthmann i spidsen har ret i, at det var en helt utilstedelig behandling delegationen fik – og det er ganske bekymrende for danske børns retssikkerhed og vilkår.
De seneste år har vi set flere og flere sager, hvor mødre handler fortvivlet for at sikre, at deres børn ikke udleveres til fædre, hvor der har foregået vold og i visse situationer også incest. Nogle af mødrene føler, at eneste udvej er at flygte med børnene. En af mødrene er på vej i retten og ved at blive dømt efter straffeloven. Sagen om Oliver er også en grim sag for Danmark, hvor et barn bortføres fra sin mor ganske traumatisk  og Danmark holder herefter hånden over faren, og moren har nu ikke set sin søn siden februar i år. Helt uhørt. Alt i alt har de seneste år givet anledning til øget bekymring for udsatte børns vilkår, og hvor staten og ministeren skulle holde hånden over børnene og sikre, at de ikke har samvær med fædre, som begår overgreb, sætter ikke mindst socialministeren Karen Hækkerup åbenlyst kikkerten for det blinde øje og ignorerer endda en så vigtig delegation.

http://politiken.dk/politik/ECE2022427/haekkerups-koekkenhave-forarger-eu-parlamentarikere/