Avisen.dk ved den omstridte og kontroversielle journalist Lærke Øland Frederiksen bringer for tiden en række artikler med mange misvisende og faktuelt forkerte oplysninger, hvor ikke mindst lægekonsulentens og min rolle bevidst fordrejes. Det gør Lærke Øland Frederiksen på trods af, at jeg gentagne gange mundtligt som skriftligt har forsøgt at forklare de reelle forhold.

Det er IKKE mig, som afgør noget som helst i de pågældende (eller andre) sager.

I de omtalte sager bliver væsentlige, faktuelle oplysninger udeladt og sagerne fordrejes, herunder fremstilles det forkert hvad jeg har skrevet og jeg anklages for at have skrevet noget, som jeg IKKE har skrevet. Ligesom at det heller ikke fremgår, at det er 3 år siden, at jeg har skrevet lægeskøn i de konkrete sager!

Det er IKKE lægekonsulenten som træffer afgørelser om sociale ydelser og lægeskøn udgør alene en støtte til jobcentret for blandt andet at sikre, at rette dokumentationsgrundlag foreligger og udgør således en ganske betydelig retssikkerhed for borgeren.

Alle kommuner har et Rehabiliteringsteam, hvori der sidder en ekstern lægekonsulent fra regionen. Dette Rehabiliteringsteam tager stilling til fx eventuelt flexjob. Teamet læser ALT lægeligt der ligger i sagen også egen læges vurdering og udvalget træffer en afgørelse ud fra det samlede grundlag, herunder borgerens sociale forhold, dennes uddannelse, forløbet af praktik osv. Det betyder, at alt lægeligt vægtes, herunder egen læges udtalelser. Intet overses eller ignoreres.

Lægeskønnet fra en ekstern (eller intern) lægekonsulent vægter således på ingen måde højere end de øvrige, lægelige dokumenter gør og nok reelt mindre.

Regionens lægekonsulent i Rehabliteringsteamet læser nemlig alt det lægelige og foretager sin helt egen vurdering/skøn. Oftest vil jeg tro, at denne end ikke læser lægeskønnet, fordi vedkommende danner sig sin egen vurdering/skøn. Blot en yderligere retssikkerhed for borgeren.

Hvorfor Lærke Øland Frederiksen og avisen.dk finder at jeg er SÅ interessant, når der som sagt er en lægekonsulent fra regionen som indgår i beslutningerne er mig en gåde. Udover at det må være udtryk for bevidst chikane mod min person koblet til generelle og desværre udbredte misforståelser.

At forholde sig til de lægelige forhold, herunder relevante skånehensyn, er med til at sikre borgernes retssikkerhed, kvalitet og ensartethed i sagsarbejdet samt at borgere, når helbredet skranter, kan finde over i måske et helt andet arbejde og dermed forblive en del af arbejdsfællesskabet.

Tilknytning til arbejdsmarkedet er for rigtig mange mennesker en meget væsentlig del af deres livskvalitet, livsindtægt og har også meget stor betydning for sygelighed og dødelighed. I positiv forstand.

Vil vi vores medmennesker det godt, skal vi generelt sikre, at de forbliver en del af fællesskabet og at dette arbejdsfællesskab selvfølgelig tilpasses fx skrantende helbred. Her gør ikke mindst lægekonsulenten en stor forskel og udgør en reel hjælp for den enkelte borger.

Rigtig mange arbejdspladser udviser heldigvis en meget stor rummelighed for netop at kunne tilpasse arbejdsfunktionerne efter de skånehensyn som syge/handicappede medarbejdere måtte have. Arbejdspladsen har jo også en meget stor interesse i at holde fast på dygtige medarbejdere – selv når disse bliver syge. Heldigvis kan vi da rummes fortsat.

Og syge bliver vi! 1 ud af 3 af os har mindst én kronisk og langvarig sygdom og rigtig mange af os passer vores arbejde selv med slidgigt, meniskskader, dårlige skuldre, ondt i ryggen, brækket arm osv. Selvfølgelig et arbejde, som er tilpasset vores skånehensyn, så at vi ikke lider ekstra overlast men forbliver en del af fællesskabet. Skulle 1 ud af tre sygemelde sig ville vores samfund bryde sammen.

Det må være tid til at offentligheden får øjnene op for lægekonsulentens samfundsnyttige rolle, snarere end den nu mangeårige, politiske heksejagt, som har fundet sted de sidste 20 år eller mere. En heksejagt som især Enhedslisten og dele af fagbevægelsen fører an i. Sidstnævnet undrer mig, for lægekonsulenten er jo netop medvirkende til at deres medlemmer fortsat og heldigvis kan rummes på arbejdsmarkedet, selv når de får arbejdsskader, nedslidning, alderen melder sig osv.

Lægekonsulenten er nyttig for ikke mindst borgeren men også arbejdspladserne og kommunerne.

Forhåbentlig vil en journalist på et tidspunkt tage fat i denne vinkel. En sådan artikel har til dd aldrig været skrevet. Om end den rummer langt større sandhed end de fordrejninger og faktuelt forkerte oplysninger som Lærke Øland Frederiksen og avisen.dk viderebringer. Stik mod god presseskik.