De sidste over vel 25 år har jeg som kommunallæge haft tæt kontakt til mange af landets dagpasninger via lægefaglig undervisning, rådgivning, skriftligt materiale om bl.a. nedsættelse af smitterisikoen.

Vi kan lære af dagpasningerne – herunder det vigtige mantra (og viden) om at smitterisikoen nedsættes ganske markant ved at gå udenfor. Ved at børnene opholder sig udenfor, leger udenfor, går tur udenfor – kort sagt ER udenfor. Herudover gælder selvfølgelig også mange andre tiltag ifht håndhygiejne, plads, udluftning osv.

Det betyder så også, at vi ved, at den årstid vi nu går ind i – foråret og sommer – er en tid hvor AL smittefare ifht vira og bakterier nedsættes markant. Ikke at det forsvinder – men fx influenzaepidemi ser vi ikke i april/maj osv.

Nu har INGEN af os oplevet corona-epidemi før i Danmark. Så indsatsen lige nu bygger på gisninger, antagelser og erfaringer/viden fra selvfølgelig Kina og Italien. Men vi er også nødt til at trække vores egen danske virkelighed ind i billedet – herunder vores mangeårige erfaringer på netop småbørnsområdet, som om noget er en smitsom affære.

Reelt er vi ganske få læger i landet, som har haft mange års tæt samarbejde med landets dagpasninger om bl.a. nedsættelse af smitterisikoen og hvad vi ved virker. Det gør også, at vi har – om man så må sige – internaliseret og fulgt vira´s sæsonvarianter. Samt ved hvad der virker. Vi har både viden og erfaring.

Anyway – mit budskab er egentlig, at du/I skal gå udenfor. Gå med familien. Gå med vennerne. Har du møder osv så walk-and-talk – og så overhold selvfølgelig både nu som tidligere god personlig hygiejne. Vask hænder, klip neglene kort (og fjern neglelak), tag ringene af når du vasker hænder- og så gå udenfor og lev livet. Lad ikke corona-angsten lamme dig.

Ja – jeg mener regeringens indsats af mange grunde er overkill og uden dvælen ved vores danske situation, sæsonvariation osv. Ingen ved hvem der har ret – når vi næppe får en bragende corona-epidemi nu. Jeg vil mene jeg har ret…og SST og regeringen de fik ret. Hovedsagen er selvfølgelig vi ikke får en sønderlemmende epidemi. Det er vi alle interesserede i – men regeringens indsats har rigtig mange alvorlige konsekvenser. Ikke kun for landets økonomi – men så sandelig også ifht kronisk syge, udredninger, kræftbehandlinger, psykisk syge, selvmord osv. Det kommer til at koste rigtigt meget – på mange parametre.

PS – lige nu er der IKKE voldsom belastning af sundhedsvæsenet – udover bekymrede borgere og at nedlukket Danmark på mange måder (også personligt) belaster personalet. Bare lige for at få den del på plads.

PPS. Plakaten kan bestilles her:
https://forlagetliva.dk/plakat-vask-dine-haender.html