Når kommunerne i fx sager om sygedagpenge, førtidspension, merudgifter eller bilansøgninger bruger lægekonsulenter i sagsbehandlingen sikrer det ikke alene kvaliteten i afgørelserne men i allerhøjeste grad også borgerens retssikkerhed.

Lægekonsulenten er en lægeligt uddannet konsulent, hvis rolle er netop at sikre, at den nødvendige lægelige dokumentation indgår i sagen, og at alt det relevante lægelige er indhentet fra de behandlende/udredende læger – det være sig praktiserende læger, sygehusafdelinger og privatpraktiserende speciallæger. Det samler lægekonsulenten til sagsbehandleren, så hun/han har et korrekt lægeligt grundlag at træffe sin afgørelse på.

Lægekonsulenten har INGEN myndighed og træffer ingen afgørelser. Ifølge retningslinierne må hverken den praktiserende læge, andre behandlende læger eller lægekonsulenten forholde sig til sociale ydelser. Så hvis fx egen læge skriver i sin attest til kommunen, at hun/han mener borgeren skal have en særlig social ydelse, ja, så bryder lægen retningslinierne. Involverede læger skal alene forholde sig til de lægelige forhold.

Har man selv en sag i kommunen, hvor de lægelige forhold spiller en afgørende rolle for ens sag – vil jeg varmt anbefale, at man selv sikrer sig, at en lægekonsulent er involveret. Ganske enkelt for at sikre, at de lægelige forhold er korrekt dokumenteret og at grundlaget for afgørelsen er korrekt og ikke ender som en gættekonkurrence for sagsbehandleren. Man skal jo huske, at de lægelige oplysninger ofte kan være af ganske kompliceret karakter og derfor også kræver lægelig baggrund til netop at få samlet og skabt overblik over.

Når lægekonsulenten forholder sig til det lægelige – får sagsbehandleren tid og ressourcer til at forholde sig til netop lovgivningen og de socialfaglige forhold, og i sidste ende sikre at afgørelsen er mest muligt korrekt ud fra gældende lovgivning.

Skulle borgeren være utilfreds med en afgørelse, så kan denne ankes til Ankestyrelsen, hvor en ny sagsbehandler, lægekonsulent osv vil foretage fornyet skøn. Det øger retssikkerheden.

Lægekonsulenten er således win-win for borgeren, kommunen og samfundet.