Konsekvenser ved nethad virker – det viser mine egne erfaringer med tydelighed.

At nethad primært rammer kvinder er der intet nyt i. Det ved ikke mindst vi meningsdannende/offentlige kvinder, som gennem mange år er blevet stalket. For mit vedkommende primært af mænd – herunder også mandlige kollegaer.

Det nye er ikke at beskrive problemets omfang – men at tale om hvordan det stoppes. Og jeg har løsningen! Nemlig at det har og skal have konsekvenser.

Da jeg i sommers foreslog netpoliti og umiddelbar bødekonsekvens samt at jeg ville offentliggøre navnene på dem der havde sendt mig grimme beskeder – kom der først en lavine af nyt nethad. 90% var fra mænd. Men da det gik op for disse nethadere, at det kunne have og ville få konsekvenser for dem – så stoppede det på klokkeslettet. Vitterlig på klokkeslettet.

Pludselig indså disse mennesker drevet af deres indre svinehund, at samme ondskabsfuldhed ville blive blotlagt overfor omverdenen ved en offentliggørelse af deres navne (hvilket man gerne må). Så deres koner, kærester, mødre, døtre, arbejdsgivere, kollegaer, naboer, venner osv ville pludselig se hvad de var/er for nogle mennesker. Hvor megen ondskab de rummer. Det ønsker kun meget få – og de er i givet fald allerede meget ensomme.

Mit forslag er således – fortsat – at vi får et netpoliti og med omgående konsekvens. Bøde ved nethad (fx 150 kr) og ved gentagende gange (fx 5) så kommer man på en offentlig gabestok/liste. Herfra kan man fjernes efter en given tid eller handling (fx offentlig undskyldning til dem man har chikaneret).

Og det virker! Så hvorfor man politisk fortsat nøler er mig en gåde.

Vi har en kvindelig statsminister – som om nogen må vide, hvor grov retorikken er overfor netop os kvinder. Og det skal og kan stoppes. Det er udtryk for regelret kvindehad som er en kæmpe trussel mod ikke mindst demokratiet og vores røst.