Et barn er død af mæslinger i Berlin. Herhjemme har to børn (søskende) nu mæslinger. Om det er starten på en epidemi, må tiden vise. Det kan meget vel blive tilfældet, da vi jo desværre har såkaldte ´smittekæder´.

I Berlin er halvdelen af de ramte voksne. Altså uvaccinerede voksne, hvis forældre i sin tid også undlod at lade dem vaccinere. Mæslinger hos voksne kan være meget alvorlig. Jeg kender selv til flere tilfælde herhjemmefra, hvor de unge voksne blev meget syge af mæslingerne.

Det er en alvorlig sag – og meget alvorligt, når forældre veloplyst og bevidst påfører sit barn en ikke alene alvorlig smitsom sygdom, men endda en dødelig en af slagsen. Har man Børnekonventionen i hu, som netop ikke mindst omhandler en beskyttelse af børn overfor religiøst funderede overgreb samt vanrøgt, må man sige, at en sådan forældrehandling falder ind under kategorien. Et er at undlade at vaccinere sit barn, hvad jeg i forvejen synes er grelt, men ligefrem at opsøge alvorlig sygdom er decideret skræmmende. Jeg mener da også, at får professionelle kendskab til en sådan handling, bør man straks underrette de sociale myndigheder. Det er at sidestille med grov vanrøgt af barnet og at sidestille med vold.

Skal man lovgive omkring vaccination af børn? Det er en tanke værd. Da vi alle blev koppevaccineret i sin tid, var det jo ved lov og for at få udryddet kopper. Det lykkedes. Man må sige, at det desværre ikke er lykkedes at få udryddet mæslinger. Slet ikke globalt og ej heller lokalt. Endda har vi forældre, som går rundt og aktivt udbreder smitten. Det rene galamatias.

Herudover vi lade os inspirere af hvad man har gjort i Californien efter deres mæslingeepidemi, nemlig stille krav til de børn, som kommer i institutioner og skoler. Det kan man også gøre herhjemme. At kun børn, som er vaccineret, kan passes i fx daginstitutioner og dagplejer. Gå i skolerne. For på den måde at sikre fællesskabet og ikke mindst de få børn, som på grund af sygdom og en lægelig indikation IKKE tåler vaccinerne. Deres helbred spilles der jo også roulette med.

Elsker forældre til uvaccinerede børn ikke deres børn? Og hvad med forældre, som aktivt udsætter barnet for mæslinger? Hvad er det udtryk for? Ligefrem had?

http://www.bt.dk/danmark/nyt-tilfaelde-af-maeslinger-i-danmark-flere-kan-vaere-smittede