TV2 har i dag – 2. Juledag – bragt en artikel om at forældre slet ikke behøver at bekymre sig om deres børns gaming. Der burde være en lov mod en sådan forvanskning og misbrug af sin medie platform. Endda vrøvl financieret af os danskere. Kommer TV2 da lidt for tæt på deres annoncørers interesser? Eller er det bare ufattelig dumhed fra involverede journalisters side? Kun TV2 kender selvfølgelig svaret og jeg giver intet for deres ´samarbejde med Aarhus Universitet´- og er mest af alt rystet over, hvis Aarhus Universitet vitterlig vil lægge navn til et sådan forvansket budskab.

Et studie blandt knap 15.000 mellem børn og unge, som netop er blevet publiceret i et medicinsk, videnskabeligt studie, viser meget tydeligt, at risikoen for psykisk sygdom, herunder angst og depression, stiger markant hos børn og unge i takt med tiden foran skærmen stiger og fysisk aktivitet falder. En trend andre lignende, videnskabelige studier også har vist.

Og netop fysisk aktivitet og skærmtid er modsatrettede størrelser, fordi at døgnet fortsat kun har 24 timer og børn skal have deres søvn (også selv om de får alt for lidt).

Men at megen skærmtid for børn og unge er bekymrende, er der mange grunde til. Jeg nævner i flæng:
1) Meget tid foran skærm øger barnets risisko for fedme grundet inaktiviteteten og den usunde mad forbunden hermed. Fedme og inaktivitet blandt børn og unge er et stigende problem.
2) Meget tid foran skærmen øger barnets risiko for ensomhed. Ensomhed blandt børn og unge er et stigende problem.
3) Meget tid foran skærmen øger barnets risiko for depression og angst. Depression og angst blandt børn og unge er et stigende problem.
4) Meget tid foran skærmen (og med voldelige spil) øger barnets risiko for aggressiv og afstumpet adfærd. Afstumpet adfærd (og digital mobning) er et stigende problem bland børn og unge.
5) Meget tid foran skærmen går ud over barnets søvn, og dermed trues barnets sundhed, vækst, intellektuelle udvikiing og sygeligheden øges. Manglende søvn og konsekvenserne heraf er et stigende problem blandt børn og unge.
6) Meget tid foran skærmen gør, at barnet ikke indgår i sædvanlige, praktiske gøremål i familien. Det lærer dermed ikke at lave mad, hjælpe med oprydning, handle, lufte hunden osv. Alt sammen egenskaber som på sigt hjælper barnet med fodfæste også ifht arbejdslivet.

Du kan egentlig bare fortsætte listen selv. Når noget lyder for godt til at være sandt – er det løgn!

Til dig som er en forstandig og ansvarlig forælder, skal du selvfølgelig sætte tidslås på barnets daglige skærmtid. Sikre barnet får bevæget sig hver dag, leger/ses med sine venner, hjæper til i hjemmet og ikke mindst får sin nødvendige søvn.

Det er kort sagt en ommer TV2 og virkelig dårligt, journalistisk arbejde. Et så sundhedsskadeligt budskab burde få alvorlige konsekvenser for involverede parter. Ord er ikke toldfri. Og da slet ikke når det gælder børn og unges sundhed.