Nyt amerikansk studie understreger (igen) hvor vigtig søvnen er for børns humør, psykiske velbefindende og ikke mindst intelligens og udvikling.

I studiet indgik 282 skolebørn på 9 år (gennemsnit 9,4 år). Over 7 døgn blev børnenes søvn blev registreret nøje via aktigrafi (måling af aktiviteter), selvrapporteret søvn, testning af deres kognitive evner samt observationer hos mødre og lærere. Der var fokus på såvel hvor længe børnene sov, om de havde søvnproblemer (fx svært ved at falde i søvn eller stå op) samt kvaliteten af søvnen.

Studiet viste en klar sammenhæng mellem for lidt søvn og udadreagerende adfærd fra barnets side (som fx konflikter med de andre børn, slåskampe, skænderier osv), ligesom studiet også viste, at god søvn (målt på tid og kvalitet) gav barnet bedre opgaveløsning og større psykisk veltilpashed. Mens børn der sov for lidt oftere klagede over angst, var kede af det, triste og klarede sig dårligere i de kognitive tests.

Dette meget interessante studie viste således, at de børn som sover længst og bedst generelt klarer sig bedre i skolen, har færre konflikter og ikke mindst er gladere børn. Mens de børn som sover mindst og dårligst, oftere har konflikter, klarer sig dårligt i skolen og oftere fx har angst.

Studiet bekræfter blot, hvorfor det er så utroligt vigtigt at sikre børn tilstrækkelig og ikke mindst god søvn. Når og hvis børn har det svært, fx har mange konflikter eller klager over angst, bør en del af indsatsen være at der kommer fokus på netop nattesøvnen.

Og husk – at en god og omsorgsfuld forælder (og bedsteforælder) lægger sig i selen for at sikre, at barnet får en god og lang søvn – hver nat! Det betyder, at der ikke tages smartphones, Ipad, PC, TV osv med i sengen. Overhovedet.

What does a Good Night’s Sleep Mean? Nonlinear Relations between Sleep and Children’s Cognitive Functioning and Mental Health
Mona El-Sheikh, Ph.D Lauren E Philbrook, Ph.D Ryan J Kelly, Ph.D J Benjamin Hinnant, Ph.D Joseph A Buckhalt, Ph.D
Sleep, zsz078, https://doi.org/10.1093/sleep/zsz078