Lige nu har TV2 en artikel om børn der bider – eller snarere forældre der bider deres børn!

For det første er det skræmmende, at journalisten bag, Alexander Klemp, overhovedet skriver en så vanvittig artikel uden at slå fast med syv-tommer-søm, at bidning er forbudt! Jeg er dybt rystet. Ikke mindst over en så tendentiøs artikel, hvor man jo indirekte må sige, at TV2 opfordrer til at bide børnene. Ved at det gøres harmløst og ikke slås fast, at det er ulovligt! Dermed legitimerer TV2 vold mod børn! Rystende.

Dernæst er det selvfølgelig det rene vanvid, når forældre bagatelliserer vold mod børn. Vold mod børn er ikke alene ulovligt det er også grusomt. Uanset årsagen hertil.

Et barn bider i afmagt. Fordi sproget ikke slår til. Så giv barnet et sprog. Lyt til det. Brug babytegn, så barnet SELV kan sige sin mening. Gør sig forståelig. Men brug ALDRIG vold. At bide sit barn er ulovligt og grusomt.

Og må jeg så minde om, at ALLE har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de før kendskab til vold (også bid) mod børn. Pædagoger, læger, sundhedsplejersker osv har skærpet underretningspligt og SKAL underrette hvis de får kendskab hertil. Hvis man sidder ens underretningspligt overhørig kan man blive dømt herfor og gøres personlig ansvarlig. Og jeg håber så sandelig, at det får konsekvenser for den medarbejder, som IKKE underretter når/hvis de får kendskab til at forældre fx bider. Det formoder jeg også er tilfældet ifht de forældre, som står frem i artiklen, nemlig Bella Jensen fra Randers og Britt Pedersen fra Skive.