Omskårne drenge har dobbelt så stor risiko for autisme

Den danske forsker, Morten Frisch, har netop offentliggjort et meget interessant og epokegørende studie i tidsskrifter The Royal Medicine Society.

I studiet indgik 342.877 drenge (og 325.000 piger), som var født i tidsrummet 1994 – 2003 – og så blev de fulgt fra 0-9 år.

Ud af denne gruppe udviklet 1,5% af drengene autisme og 0,3% af pigerne. Således fik næsten fem gange flere drenge autisme end piger.

Det viste sig, at risikoen for at udvikle autisme var dobbelt så stor, hvis drengene blev omskåret, eller hvad det korrekt hedder kønslemlæstet.

Autisme er multifaktoriel – det betyder, at mange forhold skal gøre sig gældende for, om et barn udvikler autisme. Det er på forhånd genetisk disponeret, men for at det så udviklet autisme, skal mange forhold gøre sig gældende. Der er dermed genetiske forhold, forhold omkring fødslen og også forhold i de første leveår, som kan spille en væsentlig rolle. Ikke mindst såkaldt neonatal stress kan spille en rolle, og i samme opgørelse finder forskerne da også øget forekomst ved børn født for tidligt, med for lav fødselsvægt, med iltmangel under fødslen samt ved kejsersnit.

Alt tyder på at nyfødte og babyer oplever smerter og stresspåvirkning på fuldstændig samme vis, som ældre børn og voksne gør. Der er ingen forskel, udover at de hverken kan løbe væk, råbe op eller forsvare sig!

Derfor giver studiet også god mening. Ikke alene er det jo smertefuldt for drengen at få skåret i tissemanden. Ikke kun selve indgrebet, men jo også efterfølgende. Forestil dig selv, hvis du blev skåret i fx din penis eller vagina – og ikke alene smerten ved indgrebet men også efterfølgende smerter. I dette tilfælde helt uden at ane hvorfor!

Jeg forestiller mig også, at der udover selve det smertefulde indgreb, kan være noget meget grundlæggende ifht at netop mor og far er til stede ved indgrebet. Ikke mindst mor, som jo i øvrigt er så afgørende for barnets overlevelse. Det svigt, som moren (og faren) udsætter barnet for, kan meget vel have betydning for den senere følelsesmæssige tilknytning og skade kontakten til andre mennesker. Tilliden og tiltroen. Og det er jo hvad autisme reelt er – en alvorlig kontaktforstyrrelse. Så det giver god mening.

Hvad er næste skridt? Selvfølgelig at få forbudt kønslemlæstelse af drenge omgående.

Der er ingen god grund til at man skærer i raske drenge, og efter min bedste overbevisning er det fortsat i strid med Børnekonventionen, straffeloven og ikke mindst sundhedsloven. Det er vanvittigt at skære i raske drenges tissemænd. Og de risikerer alvorlig sygdom og livslangt handicap – hvor et godt, sundt og psykisk velbefindende liv frarøves dem.

http://jrs.sagepub.com/content/early/2015/01/07/0141076814565942.full.pdf+html