Jeg er som alle andre dybt rystet over den terror – og en gal mands værk. Jeg er taknemmelig for PET og politiet, og at vi har folk, som qua deres arbejde gør en stor indsats for at sikre os alle bedst muligt. Endda med livet som indsats.

Samtidig er vi alle nødt til at værne endnu mere om ytringsfriheden og se det som et fælles anliggende. Kigger vi på årene efter Muhammedtegningerne har kunstnere været mindre modige og pakket dette manglende mod ind i hensyn. Det har INTET med hensyn at gøre men er kujonagtigt og tarveligt. Havde vi nu alle tegnet Muhammed som en hund eller med en bombe i turbanen var der jo ingen at gå efter! Tværtom er mange kunstnere, herunder forfattere, meget tavse og ´politiske korrekte´. Hvilket jeg opfatter som ukorrekt og tarveligt. Men skal sandheden frem, har kunstnere/forfattere været en del af sygdommen og bærer for mig at se et åbenlyst medansvar. Fordi de ikke har turdet sige eller skrive noget selv. Handlet usolidarisk. Så hvad vi ser nu er ikke alene et resultat af en fejlslåen politik og laden-stå-til – men også kulturelitens manglende mod og deraf tavshed. Eller endnu værre – forsøg på at få de få modige til at tie. Til tider ligefrem hånet dem.

Er det så islam vi skal gå efter? Selvfølgelig ikke alene. Hvilket heller ikke er tilfældet. Det er blot det eneste sted, hvor der er så ekstrem stor berøringsangst. Alle magthavere skal som altid udfordres og åbenlyse uretfærdigheder skal der sættes spot på. Ikke mindst krænkelserne af kvinder og kvinders rettigheder. Og børnenes. Så der er meget at tage fat på. Også indenfor islam, hvor mange mænd misbruger troen til at krænke andre. Og kritik heraf skal selvfølgelig være ligeså legitimt, som når vi kritiserer og dissekerer fx katolicismen eller protestantismen. Ikke mindst set i lyset af at islam netop bruges til i uhyggelig grad at krænke kvinders rettigheder verden over og med grufulde følger.

Sidst men ikke mindst – lad religion forblive privat. Det rager mig en høstblomst hvad folk tror på og ikke tror på – bare de opfører sig ordentligt og respekterer andres ret til at tro, tegne og tænke frit. Ytringsfriheden er under hård beskydning – både direkte og indirekte.