En 8-årig pige er netop blevet massevoldtaget og dræbt, mens en anden 16-årig er blevet voldtaget af en fremstående politiker Kuldeep Singh Sengar. Han tilhører Modi´s hindu nationalistiske parti BJP.

Jeg har idag været inviteret i TV2 NEWS for at uddybe netop disse massevoldtægter. 4 minutter er for lidt tid og jeg forsøger lige at uddybe lidt mere her :-).

Jeg har indgående kendskab til Indien af flere grunde – og ikke alene fordi vi har vores smykkevirksomhed JEWLSCPH, hvor vi får produceret vores smykker netop i Indien. Men fordi jeg har rejst en del i Indien, har jeg også fået et klart indtryk af netop kvinders forhold og så har jeg som læge interesseret mig en del for det grufulde fænomen femicide – altså hvor man dræber nyfødte piger eller undlader at behandle dem aktivt hvis de bliver syge (eller laver kønsselekterede aborter). Altsammen medvirkende til at der i visse dele af landet er en meget skæv kønsfordeling.

Hvorfor så disse massevoldtægter?

For det første er netop femicide udtryk for en foragt for piger/kvinder. Helt grundlæggende. Større udtryk for kvindehad findes vel ikke, end hvor man decideret tager livet af barnet alene fordi det er en pige? Så det syn på kvinder skal man forstå som en grundpille. Det gør, at det ikke alene er legitimt (omend ulovligt) at slå på kvinder i parforholdene, men også at det synes nærliggende at krænke piger/kvinder. Når deres værd nu alligevel ikke er større.

Dernæst kommer kasterne. Selv om det som sådan lovmæssigt er afskaffet, så lever det i bedste velgående. Det skal man ikke have opholdt sig mange minutter i Indien for at få et tydeligt indtryk af. Og de kastesløse er selvfølgelig dem der er stillet værst. Således endnu mere piger og kvinder, hvor der findes et væld af kvinder som er blevet seksuelt krænket og voldtaget, men hvor det er en fra en højere kaste og kvinden og hendes familie presses og trues.

Voldtægt af kvinder har gennem tiderne været brugt som et ´våben´ -som en måde at skabe skræk og rædsel og en magtdemonstration. Så det er næppe heller tilfældigt, at det var flere hinduer, som voldtog den 8-årige muslimske pige og dræbte hende i et tempel. Det er uden tvivl ikke alene et udtryk for at de ikke kunne styre sig (hvad jeg dog gerne tror de primitive mænd ikke kunne) men også udtryk for en massiv magtdemonstration og ydmygelse.

Sidst men ikke mindst – er Indien et helt ekstremt mandsdomineret samfund. Hvis du færdes væk fra storbyerne Delhi og Mumbai vil du mange steder få den tanke, at der ikke findes kvinder. Der er tusindvis af mænd på gaderne og kvinderne derhjemme i køkkenet eller i marken (ja, vi skriver 2018). Men den voksende velstand gør, at enfoldige, aggressive skiderikker ikke længere kun har gåben, en pind og sine egne syge fantasier stimuleret af et krøllet pornoblad. Nu har de fået knallert/motorcykel, en revolver/kniv, råd til at drikke sig fra sans og samling samt let adgang til porno. 24/7. En farlig cocktail.

Så der er mange sørgelige grunde.

Er det safe at rejse rundt for kvinder i Indien?, har flere spurgt mig om. Mit første svar er nej. Mit andet ´pas på.

Hvad skal der til? Der skal et massivt pres til fra Vestens side. Et krav om at kvinder behandles værdigt og at overgrebsmændene forfølges og straffes. Det samme gælder også for de forældre, som dræber en nyfødt pige. De skal straffes. Eller de læger som foretager kønsselektion ved abort. De skal også straffes. Men det kræver et markant holdnings- og kulturskift – og her må vi jo atter sige, at ´money talks´. Så det er vejen frem og at man så tager fat på emnet, laver oplysningskampagner osv. Det er på rigtig mange niveauer der skal sættes ind.

Er du interesseret i at læse mere herom – vil jeg anbefale dig min krimi “Hjerteløs” – den foregår i Indien :-).

Jeg har med vilje ingen reklamer på min blog. Men blev du lidt klogere af indlægget – er du velkommen til at overføre et mindre beløb – fx 5 kr – til mobilepay 40 31 20 45. Når selv The Guardian kan bruge det som betaling af deres fine artikler kan jeg også. Uden sammenligning iøvrigt :-).