Digital chikane mod offentligt ansatte skal stoppe

Der går ikke en dag, hvor vi i pressen og på sociale medier ikke skal læse om den ene, anden og tredje kommunale ansatte eller politiker, som hænges ud. Helst ved navns nævnelse. Det bringer stor travlhed med sig, da jeg sammen med en kriserådgiver ofte byder på sparring. Mange års chikane mod mig har vel gjort mig til ”verdensmester”, om end det er en disciplin jeg gerne havde været foruden. Chikane er nemlig på ingen måde i orden.

For et stykke tid siden gjorde en særlig sag stort indtryk på mig. Jeg sad med endnu en grædende kommunal medarbejder, som arbejdede dedikeret med svære børnesager. Hun havde gennem meget lang tid (ja flere år) været udsat for digital chikane. Fra samme netværk på de sociale medier. Et netværk som har en meget klar agenda og som med målrettet indsats forsøger at få presset navngivne ansatte væk fra deres arbejde, mistænkeliggjort, hængt ud i pressen – og selvfølgelig allerhelst fyret.

Der findes diverse netværk på sociale medier, hvor patientgrupper, borgergrupper, forældregrupper osv samler sig og sammen fx ydmyger offentligt ansatte. Går efter navngivne personer. Målrettet og determineret. I det konkrete tilfælde har det ikke været nok at svine medarbejderen til i det offentlige rum og på diverse sociale fora, nej hun chikaneres også på sin egen facebook-side. Intet middel synes for lavt. Der er tale om meget grov chikane, som handler om endnu mere end voksen-mobning. Det er selvfølgelig et forsøg på fra enkelte personers side at få trumfet deres vilje igennem ved at få flere/mange med til at udøve et stort pres. Også på det politiske system. Sidstnævnte er til tider selv en del af sådanne netværk. Og ansatte retfærdigvis også selv.

Denne digitale chikane har taget overhånd. Helt overhånd. Jeg har personligt været udsat for det i mange år, men kan se, hvordan giften breder sig og nu rammer flere og flere offentligt ansatte. Det være sig såvel chefer som mere menige ansatte, som bliver personligt forfulgt og chikaneret på nettet. Til tider bistået af pressen. En ild som æder de ansattes arbejdsglæde op og en chikane som selvfølgelig har konsekvenser. Ikke mindst for de involverede børn, som de ansatte retmæssigt forsøger at beskytte, arbejdsgiverne og arbejdstagerne, borgerne og ikke mindst kommunens økonomi. Fællesskabet kort sagt. Sidst men ikke mindst ender det med, at de ansatte ikke tør passe deres arbejde af angst for represalier og personforfølgelse.

Det er på ingen måde i orden. Det er helt vanvittige arbejdsvilkår vi byder offentligt ansatte. Og det eskalerer yderligere, hvis vi ikke får det stoppet igen.

Hvad er løsningen? Der findes flere elementer heri – og ikke mindst kan de kommunale arbejdsgivere gøre deres til at det enten eskalerer eller stopper. Men det handler jo også om vores egen adfærd på nettet. Er du mon selv med i et mere eller mindre lukket netværk, hvor du/I planlægger angreb på fx offentligt ansatte (eller andre) I ikke kan li? Som ikke giver dig den ydelse du ønsker? Den løsning du ønsker? Ansatte på jobcentrene, familieafdelingerne, plejen, teknik og miljø. Listen synes uendelig.

Jeg kan selvfølgelig fortsætte min rådgivning og gør det gerne. Jeg har mange års erfaring hermed. Suk. Kender lusene på sin gang. Men lige her så jeg gerne mindre efterspørgsel, fordi det ville være tegn på at tingene går den rette vej. Det gør det IKKE nu. Jeg synes det er ækelt og helt urimelige arbejdsvilkår for gode folk, som forsøger at gøre et godt stykke arbejde. Uanstændig opførsel.

Den digitale chikane mod bl.a. offentligt ansatte skal stoppes. Det gøres ved at kommunerne har et beredskab, som er gearet hertil – ifht pressen, sociale medier, mere eller mindre syge netværk. En gennemarbejdet handleplan er nødvendig. Borgerne – som også er dig og mig – skal oplyses om rettigheder, forpligtelser, konsekvenser af chikane osv. Det er den eneste måde at komme det til livs. I modsat fald eskalerer det yderligere.

I dag er det mig, i morgen er det dig- trust me. Digital chikane er en ild som kun kan slukkes af målrettet og konsekvent handling. Intet andet. Det handler om anstændig opførsel – også på nettet.

Og så banker mit hjerte jo for børnene – som du der kender alle mine bøger, artikler og undervisning herom også ved. Nogle af de medarbejdere som angribes aller-hårdest er medarbejdere, som arbejder med udsatte børn. Her skyr nogle forældre ikke midler for at udsætte medarbejderen, som forsøger at følge lovgivningen når det fx gælder vold/seksuelle krænkelser mod børn, for grov chikane og stort pres. Desværre lykkes det nogle gange, således at forvaltningen lukker i og afstår fra yderligere. Med det resultat at krænkelser af børnene kan fortsætte i årevis. Chikanen har store konsekvenser for fællesskabet – og ikke mindst udsatte børn.