Der er atter fokus på medicinsk cannabis – og med god ret. Det er nemlig en af flere vanvittige beslutninger, som politikere helt uden lægelig baggrund (og desværre også indsigt) har besluttet de seneste år. En rigtig skræmmende udvikling faktisk.

Jeg underviser sundhedspersoner i medicinsk cannabis – og har af samme grund fulgt sagen med stor interesse og kender den sparsomme videnskabelige dokumentation.

Medicinsk cannabis er på ingen måde videnskabelig dokumenteret som hverken være mere effektiv og mindre skadelig (ifht bivirkninger) end allerede tilgængelig medicin. Til gengæld bruges det som et redskab til at komme legalisering af hash nærmere. Det er meget åbenlyst, når man ikke mindst ser på de mennesker, som de seneste år har ført en indædt kamp for medicinsk cannabis. Nemlig at de også selv har røget hash i flere år – og højst sandsynliggør det fortsat. Jeg vil denne gang undlade at kalde nogen for dopehead – om end nogle af de involverede tydeligvis har et stort dagligt hashforbrug. Så lad os nøjes med at kalde dem hashmisbrugere.

Der er (heldigvis) meget skrappe regler ifht godkendelse af lægemidler. Og sådan skal det også være for netop at sikre patienters rettigheder og ikke mindst helbred. Men medicinsk cannabis er gået fuldstændig udenom den proces, fordi politikere har besluttet det anderledes. Stort set hele lægestanden er af gode grunde dybt rystede over denne proces.

Hvad bliver det næste? At motorolie er godt for leddene og skal blandes i earl grey te med to skefulde sukker? Jeg håber, at den næste regering er mere forstandig og nogle af de aller-farligste sundhedspolitiske ordførere finder andre sysler.

Som det er i dag er det den enkelte læges ansvar at udskrive medicinsk cannabis. På trods af, at man intet kender til sikkerheden, herunder hvor stor risikoen for fx psykoser er. Det betyder i praksis, at hvis en praktiserende læge udskriver medicinsk cannabis til Ejner – og han i en psykose slår Lis ihjel – ja, så er det lægens ansvar. Det betyder, at lægen kan blive retsforfulgt og højst sandsynligt miste sin autorisation eller få den indskrænket.

Så mit klare råd til enhver læge som måtte overveje at udskrive medicinsk cannabis er – lad være! Det er det rene hasard-spil – både med patienten og med dit eget ansvar og egen autorisation. Plus at vi reelt intet aner om hvad der måtte være af bivirkninger – på kort og lang sigt – herunder hvor mange (eller nok snarere få) det reelt hjælper.

Der er en underskov af interesser omkring medicinsk cannabis – ikke mindst også store økonomiske interesser, hvor der allerede pågår en ret omfattende handel mellem forskellige udbydere, brugere osv.

Jeg synes det ville være klædeligt, hvis de navngivne personer, som nu i flere år har kæmpet en kamp for medicinsk cannabis, tonede rent flag og indrømmede, at det langt hen ad vejen handler om en kamp for fri hash. Ganske enkelt. Eller at ønsket om fri hash OGSÅ er en del af kampen. Så bliver det hele lettere at forstå og vi behøver ikke at tage alvorligt syge, herunder døende mennesker, som gidsler i en kamp for fri hash.