Avisen.dk nu ved den kontroversielle journalist Michael Bræmer fortsætter sin vendetta. Nu har jeg så angiveligt haft en dobbeltrolle i Mariagerfjord. Det er ganske enkelt forkert! Rollen var den samme! Og den var IKKE ulovlig! Det fremgår af bekendtgørelsen i 2013, at Jobcentrene gerne måtte bruge en anden lægekonsulent end fra regionerne, indtil aftalerne med de kliniske enheder var kørt på plads. En så væsentlig oplysning undlader Michael Bræmer af bringe i artiklen!

Mariagerfjord Kommune bad mig om i 2013, da Rehabiliteringsteams skulle etableres i kommunerne, at sidde med ganske få gange for at sikre, at de lægelige forhold var veldokumenteret i sagerne. Det var ganske få gange, og kun indtil de nye teams var etableret og der har herefter siddet lægekonsulenter fra regionen. Som lægekonsulent havde jeg heller ikke da en beslutningskompetance og rollen var alene at sikre, at sagen var velbelyst lægeligt og hvis der kom nyt frem på mødet, at rette lægelige dokumentation blev tilvejebragt. Ganske enkelt for at sikre borgerens retssikkerhed.

Som sådan var det altså ikke en dobbeltrolle! For rollen var den samme – nemlig at sikre at den nødvendige lægelige dokumentation forelå og borgerens retssikkerhed var sikret. Og det var helt uden beslutningstagende rolle og fortsat helt uden myndighedsfunktion.

Jeg må atter minde om at lægekonsulenten IKKE har nogen myndighed og at denne alene skal rådgive ifht lægelige forhold. Det er en retssikkerhed for borgeren og armslængdeprincippet sikres ved at lægekonsulenten netop er ekstern. Det er også vigtigt at erindre, at der findes ankemuligheder og at Ankestyrelsen i sådanne sager genvurderer hele sagen, herunder sagsbehandlerens, rehabiliteringsteamets og lægekonsulentens skøn. Alle skøn genvurderes. Det er endnu en måde at sikre borgerens retssikkerhed i.

Det er rigtigt godt, som det er idag, at det i Mariagerfjord netop IKKE er samme lægekonsulent, der foretager det indledende lægeskøn samt sidder i Rehabiliteringsteamet. Så sikrer man flere øjne ser på sagen. Det er mit klare indtryk, at Mariagerfjord Kommune gør sig meget umage for netop at følge retningslinierne korrekt. Der er så kommuner, hvor man bruger samme lægekonsulent både før og efter fra regionen, og det er selvfølgelig ikke optimalt.

Iøvrigt tankevækkende at jeg end ikke selv er blevet forespurgt i artiklen og dermed haft mulighed for at korrigere misforståelser. Det forbliver elendig journalistik fra Michael Bræmers side, hvor helt almindelige krav ifht god presseskik alvorligt tilsidesættes.

Herudover har man i avisen.dk gjort brug af et ganske manipulerende og misvisende foto af mig i en bil. Et foto jeg aldrig har givet tilladelse til at man må bruge på den måde og helt uden relevans for artiklen. Plus ej heller afspejler den bil, som jeg kører rundt i! Hvilket nemlig er en rød Honda! Billedevalget afslører selvfølgelig avisen.dk´s manipulerende og meget misvisende ærinde. De forkerte oplysninger om min bil er blot én af rigtig mange faktuelt forkerte forhold (efterfølgende er billedet blevet fjernet).

Jeg har klaget til avisen.dk´s ansvarshavende redaktør Lise Bondesen over de injurierende og fejlagtige påstande. Avisen.dk har IKKE formået at dokumentere overfor mig, at min kortvarige deltagelse i 2013 i Rehabiliteringsteam var ulovlig. De har faktisk ikke nogen som helst dokumentation! Selvfølgelig har de ikke det, for det var nemlig IKKE ulovligt!

I artiklen er jurist Nina Von Hielmcrone fra Aalborg Universitet citeret for at sige, at det vi gjorde var ulovligt. Jeg har bedt Nina Von Hielmcrone om at dokumentere sine fejlagtige oplysninger og æreskrænkende og injurierende udtalelser. Det er selvfølgelig en alvorlig sag, når en jurist fra Aalborg Universitet udtaler sig så bastant og usandt. Det er selvfølgelig meget uheldigt, at jurist Nina Von Hielmcrone tager så meget fejl og reelt aktivt bidrager til defameringen af mig. En skændsel for ikke alene Nina Von Hielmcrone men da også Aalborg Universitet og Juridisk Institut.

Uhyggeligt hvilket grundlag avisen.dk skriver deres artikler på. Helt uden hold i faktuelle forhold og reelt mod bedre vidende.

31.8 har jeg efter min anden henvendelse til ansvarshavende redaktør Lise Bondesen fået følgende undskyldning:
“Kære Vibeke Manniche

Tak for din mail, som gav os anledning til på ny at forhøre os hos eksperten, vi citerer i artiklen.

Og du har en vigtig pointe. Det var IKKE ulovligt, at kommunen på daværende tidspunkt i en periode benyttede sig af dig som lægekonsulent, mens du samtidig kom med lægeskøn af borgerne i Mariagerfjord Kommune. I det tidsrum gjaldt en overgangsordning – det var vi ikke opmærksomme på.

Jeg har straks rettet i artiklens overskrift samt i dens indhold plus i begyndelsen af artiklen skrevet en synlig rettelse. Jeg vil i morgen desuden – det skal jeg have en tekniker til – få ændret url’en til artiklen, så den ikke bærer artiklens ‘gamle’ overskrift.

Her er den nye artikel (men med gammel url):

http://www.avisen.dk/ulovlig-dobbeltrolle-vibeke-manniche-var-baade-ankla_401596.aspx

Jeg beklager dybt, at vi i dette tilfælde ikke havde styr på fakta i vores artikel. Det er ikke i orden.

Som ansvarhavende chefredaktør vil jeg sende dig min uforbeholdne undskyldning.”

Det gør det dog ikke alene, at man nu gud-hjælpe-mig kalder mig både anklager og dommer! Jeg er ingen af delene!

Som god presseskik foreskriver forventer jeg, at artiklen fjernes, at der bringes et dementi og undskyldning på samme fremtrædende plads. Det er at føje spot til skade at komme med en uforbeholden undskyldning og så IKKE fjerne artiklen.