Jeg er glad for, at debatten om et offentligt netpoliti er kommet igang. At jeg så har skullet tåle endnu et hav af hadbeskeder er åbenbart prisen. Jeg vægter og værdsætter højt alle jeres positive tilkendegivelser. Jeg har ikke tal på hvor mange af jer som har skrevet, sagt og ringet for at fortælle, hvordan I selv er blevet chikaneret – og ikke mindst hvordan det har fået jer til at afstå fra at deltage i debatter. Selv flere journalister har sukket dybt over den chikane, som de selv er offer for.

Det er præcis min pointe – nemlig at nethad er en kæmpe trussel mod netop demokratiet. Fordi mange afholder sig fra at tage del i netop debatter af angst for netchikane. Og jeg forstår jer udmærket. Hvad der også er værd at bemærke er, at en meget stor del af de meget aggressive mails og beskeder jeg/vi kvinder modtager er fra mænd. Det er mænd, som sviner og tryner os kvinder. I helt ekstrem grad. Det betyder, kære kvinde, at det kan være din mand, din kæreste, din bror, din far, din søn eller mandlige kollega – som altså sidder og fyrer den ene svinske mail afsted til en kvinde, som han uvist af hvilken grund hader. Det skal høre op!

Det jeg foreslår er et offentligt netpoliti – hvor der er hurtig håndtering af klager og hurtig respons. Der skal være bøder til nethad og chikane – og disse skal stige i takt med antal forseelser og graden af chikanen. Efter et vist antal hadske mails sendt afsted – skal personens navn offentliggøres på en offentlig liste (fuldstændig som vi allerede kender det ifht sundhedspersoners autorisation og evt indskrænkelse heraf). Så kan familie, venner og ikke mindst arbejdsgivere/jobcentre/sagsbehandlere orientere sig heri.

Det skal koste – bogstaveligt talt – at udgyde nethad. Jeg er helt overbevist om, at det præcis er den regulering som vil få en stor del af nethadet til at stoppe. Stort set omgående. Alene min ´trussel´ om at offentliggøre navnene på dem der har chikaneret mig de sidste år og som jeg har blokeret på fb – har medført at jeg indtil videre har modtaget 20 undskyldninger. Det har jeg aldrig modtaget tidligere. Ikke en eneste gang har folk tidligere fortrudt deres nethad og chikane og af egen fri vilje sendt mig en undskyldning. Det er aldrig sket før. Så mit forslag er konstruktivt og vil uden tvivl have den ønskede virkning. At nethad stort set forsvinder.

Husk nu – nethad er noget, som en person af egen fri vilje udgyder ud over andre ofte forsvarsløse mennesker. Det er løgne, defamering og alt muligt ækelt, som alene har til formål at chikanere, såre og skade offeret. Psykisk, socialt som økonomisk. Intet andet formål. Personligt har jeg ikke tal på alle de løgne som folk videredeler, gengiver og savler over som ulvekobler. Ondskabsfulde løgne fra ende til anden – hvor ondskabsfulde mennesker er villige til at dele det i blinde mens passive bystanders ser på.

Som med så megen anden regulering her i samfundet – og statens/samfundets beskyttelse af ikke mindst børn og kvinder (den svage part) – SKAL vi have nethadet reguleret. Omgående. Nu er det tid til handling og jeg bistår meget gerne i det arbejde.