Den seneste tid har jeg hørt stadig flere historier fra venteværelser hos fx praktiserende læger, børneafdelinger og kommunale tandplejer hvor der fotograferes. Tandlæger som uden samtykke fotograferes mens de behandler barnet. Patienter der fotograferer eller filmer andre ´sjove´ eller kendte patienter i venteværelset.

Dagpasningerne har også problemet med at forældre kommer snakkende eller sms´ene ind i dagpasningen – mens de samtidig nikker til personalet og skynder på barnet.

Vi er kort sagt nødt til at få strammet op – da det er vigtigt at huske at dagpasninger, venteværelser, sygehuse osv har med andre menneskers personlige og private forhold at gøre. Så nej – man må ikke bare fotografere eller filme ´sjove børn´ i dagpasningen. Man må ikke fotografere og filme personalet uden lov. Man må ikke filme en tandlæge som passer sit arbejde uden lov. Listen er alenlang.

Jeg håber, at plakaten vil blive hængt op rigtig rigtig rigtig mange steder. Få minutter efter den blev lanceret er der allerede tikket ind med bestillinger.

Når det er sagt ligger der selvfølgelig også et ansvar hos personalet i at reglerne håndhæves. Men det er langt lettere at håndhæve dem, når man forinden har sendt et klart (og nudgende) signal til forældre, patienter, borgere osv.

https://forlagetliva.dk/plakat-ingen-mobil