Det er præcist 18 år siden, at jeg påtalte Rungsted Gymnasiums putteritualer til daværende rektor Leo Bresson. Jeg stødte på dem i forbindelse med, at Mai startede på gymnasiet (og senere David) og jeg var dybt rystet over de putteritualer, som allerede fandtes da. Gud- hjælpe-mig om ikke en (eller flere) idioter havde skrevet “Dø put” på vejen op til gymnasiet! (gad vide hvordan det egentlig er gået vedkommende senere i livet??) Det var det første syn, som vi blev mødt af på første skoledag. Det er f…ikke i orden!

Det var (og er) udtryk for et helt forkvaklet menneskesyn og fører intet godt med sig. En sådan grov mobbekultur er skadelig for mikrosamfundet som et gymnasium er – men jo også for livet og verden i al almindelighed. Det er helt forkerte signaler og værdier, at videregive til de unge.

Dengang blev jeg mødt med en arrogant overbærenhed fra Leo Bressons side, og når jeg i dag læser om de grove overgreb, som ikke mindst unge piger udsættes for ved Rungsted Gynmasiums forkvaklede ”putteritualer”, ærgrer jeg mig over, at jeg ikke bed mig mere fast i min klage til rektor. En væsentlig årsag er dog nok, at jeg følte, at jeg stod meget alene med min kritik – hvor de andre forældre negligerede det og nogle af dem syntes uden tvivl også det var morsomt. Jeg hadede putteritualerne fra første stund jeg hørte herom. Hadede dem helt ind til benet og genkendte intet af det fra min egen glade gymnasietid. Intet og jeg skammede mig på vi voksnes vegne.

Når vi nu væmmes over disse hæslige og ydmygende putteritualer, må vi som forældre se indad. For de unge får jo alene lov til at fortsætte, ved at der er forældre, som bifalder det. Griner af det og måske ligefrem understøtter det. Problemet er jo, at nogle af disse ritualer, herunder mobbekulturen, tages med ind i voksenlivet. I lægeverdenen har jeg tidvist genkendt en del heraf, hvor ikke mindst yngre læger i mange år og på mange afdelinger på forskellig vis er blevet trynet af ældre kollegaer. Det er ikke kønt og det fører intet godt med sig – udover selvfølgelig at de yngre kollegaer desværre bliver ældre kollegaer – som ofte gentager mobningen overfor yngre kollegaer.

Putteritualer skal stoppes. Ganske enkelt. Det kræver en forstandig og standhaftig ledelse og så kræver det forældre, som bakker op og forstår ret og vrang. Ikke mindst hvilke ækle signaler og værdier de i modsat fald understøtter og risikerer videreføres. Putteritualerne kan afskaffes så let som ingenting – hvis de voksne går forrest! Hey – er dit eget barn en af mobberne? En af krænkerne?