Den seneste tid har vi set Rigshospitalet gradbøje reglerne. Ikke mindst har vi været vidne til at adskillige overlæger på Hjerteafdelingen har omgået forskningsmidlerne så lemfældigt, at man får et klart indtryk af, at det har været ´ånden´. At der højst sandsynligt er flere læger på Rigshospitalet, som har omgået forskningsmidlerne meget lemfældigt. Det er jo ikke alene en belastning for den enkelte læge – men bestemt også for såvel afdelingsledelsen som Center- og hospitalsledelsen. Netop fordi, at det efter alt at dømme har været en accepteret adfærd, omend man nu er i fuld sving med oprydningen. Hvor blodig den end må være. Men det afspejler en magtfuldkommenhed, som virker skræmmende og som i dag fortsætter ved Niels Høiby´s fremturen.

Nu fører mikrobiologen Niels Høiby sig frem med, at man da bestemt på Rigshospitalet har tænkt sig at fortsætte med at bryde de hygiejniske retningslinier om korrekte kitler, herunder at kitlerne skal være med korte ærmer. Jeg sad selv i Hygiejnerådet, da anbefalingerne blev skrevet, og jeg ved hvilket stort arbejde, der gik forud for netop at få sikret bedst mulig hygiejniske forskrifter for at sikre patienternes sikkerhed og sundhed, herunder korrekt håndvask op ad armen. Derfor er det da også ligefrem ikke alene ufatteligt dumt af Høiby men også ekstremt arrogant og usympatisk, på den måde at modsætte sig hygiejniske forskrifter og retningslinier. Ikke mindst når det så samtidig medfører, at patienterne ikke alene skal konfronteres med øget smitterisiko men også med et kvindesyn, som ikke hører et demokrati, der bygger på ligeværd mellem kønnene, til. Hvad er mon Høiby´s ærinde? Man får tanken, at Niels Høiby måske ligefrem kunne se en fordel i, at flere af os kvinder kendte vores plads er en anden snak.

Jeg forventer, at Rigshospitalets ledelse straks går ud og forsikrer patienter, politikere og befolkningen om, at man selvfølgelig overholder de hygiejniske forskrifter og sikrer, at ALLE medarbejdere lever op til standarden.

I øvrigt kan jeg fortælle, at det IKKE er rart, lækkert eller hygiejnisk korrekt, at få et ærme stukket ind i munden hos ens tandlæge. For nogle år siden havde jeg den trælse oplevelse hos min tandlæge, at hendes tilhyllede klinikassistent ikke alene var tilhyllet, men fik proppet hele sit møgbeskidte ærme ind i min mund. Jeg tør fortsat ikke tænke på, hvor det ærme, som gik langt ned over hendes håndled, havde været før det blev proppet ind i min mund.Øv.

http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE6619312/rigshospitalet-tillader-hospitalsansattes-lange-aermer/