De seneste år har der været fokus på, hvordan udenlandske mødre må kæmpe en ofte forgæves kamp for at få forældremyndigheden over deres børn. Man får et klart indtryk af, at den danske stat hjælper de danske fædre i en grad, så man kommer i tvivl om hvad præmissen egentlig er. Drivkraften bag? Er der måske ligefrem tale om et ´broderskab´ placeret på høje poster.

Sagerne stiller Danmark i et rigtigt skidt lys – og man får indtryk af, at der eksisterer en form for loge, som trækker i trådene.

En engelsk kvinde og mor – Felicity Helena Frederiksen – har netop taget sit eget liv. Fordi hun blev afholdt fra samvær med barnet. Omend hun har haft beskrevet at hun var blevet udsat for bl.a. voldtægt fra eksmandens side og modtog behandling herfor. Hendes fb-side er fortsat åben – og det er meget desperat og sørgelig læsning.

Tilbage er et barn uden en mor. Og jeg tør slet ikke tænke på den fremtid, som det barn går imøde. Skrækkeligt.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3946526/Academic-took-life-barred-seeing-baby.html?ito=social-facebook

Jeg mener, at socialministeren må nedsætte en kommission til granskning af disse meget alvorlige sager – og ikke mindst forretningsgangene og om der er sammenfald mellem de personer (mænd?) som er involveret i og har været involveret i sagerne. Måske også med tråde til Foreningen Far eller loger som Frimurerlogen. Jeg aner det af gode grunde ikke, men det bør undersøges nøjere.

Æret være Felicity Helena Frederiksens minde.