For tiden florerer der artikler på Randers Amtsavis og BT som indeholder meget væsentlige fejl! Jeg har således aldrig skrevet lægeskøn i Knud Erik Laursens sag – og det er på alle måder forkert at fremføre, at jeg har gjort, at han ikke har fået bestemte ydelser. Hvilket i øvrigt slet ikke er lægekonsulentens opgave. Men jeg har ganske enkelt ikke skrevet lægeskøn i hans sag – endsige været personligt involveret heri – og det kan undre mig, at journalisten før så grove personangreb ikke forinden har læst sagsakterne, for da var det selvfølgelig blevet opdaget og grundlaget for artiklerne faldet til jorden.

Vi har netop bedt om dementi – og jeg forventer, at artiklerne med de urigtige oplysninger og grove personangreb rettes eller fjernes.

Når BT således skriver ´Erklæret klar til job af kendis-læge´ er det ganske enkelt løgn og manipulation fra BT´s side og ikke mindst BT´s journalist Flemming Mønster. Jeg forbliver dybt rystet over, at man vælger at fremsætte så grove usandheder og ikke straks man gøres opmærksom herpå – retter det. Flemming Mønster motiv for så grove og usande angreb kender jeg ikke – men det er selvfølgelig meget grov forsømmelse fra ikke alene hans side men også såvel Randers Amtsavis side samt BT´s side. Ikke alene videregiver de sådanne usandheder, men de drager heller ikke omsorg for at de rettes, straks de gøres opmærksom på, at det IKKE er mig, som har været involveret i Knud Erik Laursens sag (hvilket Knud Erik Laursen i øvrigt formodentlig selv er bekendt med). Dermed handler såvel BT som Randers Amtsavis forsætligt og mod bedre viden. Mediernes magt og manipulerende adfærd bliver da ikke alene skræmmende men selvfølgelig også destruktiv – hvor er så grænsen for hvad man kan udgyde af usandheder? Det er jo regelret bagvaskelse jeg udsættes for.

Læs på www.lægeservice.dk pressemeddelelsen som Lægeservice har sendt ud og hvor ikke mindst lægekonsulentens opgaver (og manglende afgørelser) beskrives nøje.

Tak for jeres venlige hilsner og mails – og det er selvfølgelig en stor trøst, når rigtig mange kan vurdere uretfærdige handlinger, grov manipulation og løgne.