Lige nu er der fokus på det forholdsvist store antal forældre, som lader hånt om fællesskabets interesse i at udrydde mæslinger, men i stedet handler egoistisk (og håber på at andre lader deres børn vaccinere).
Der er dog en vigtig pointe, som helt overses og ignoreres, nemlig at en stor del af denne ´anti-MFR-kampagne´ samt smittekæderne jo udspringer fra Rudolf Steiner. Såvel herhjemme som fx i Tyskland.

Det er meget væsentligt, fordi det netop da kobles til noget religiøst, hvorved overbevisningen bliver så meget stærkere. Så handler det reelt ikke længere om viden og fornuft men religion. Det betyder også, at indsatsen for at få forældre til at lade deres børn vaccinere skal rette sig mod netop Rudolf Steiner- skoler og daginstitutioner. Det samme gælder indsatsen mod ´smittekæder´. At udsætte sit barn bevidst for en så alvorlig sygdom som mæslinger er i mine øjne udtryk for misrøgt og bør opfattes som sådan.

http://nypost.com/2015/01/31/private-schools-putting-nyc-at-risk-for-measles-outbreak/