Netop nu er der fokus på hjemsendelse af somalier. Om de skal hjemsendes eller ej har jeg ingen mening om. Men det har jeg til gengæld, når jeg ser den fejlslåede integration – hvilket afsløres af at pigerne er tørklædefængslede. Og åbenlyst uden at professionelle har grebet ind.

Da jeg i sin tid sad med i ekspertgruppen omkring Barnets reform, var en af bevæggrundene herfor, at man ønskede at sikre ALLE børn i landet samme rettigheder. Også fx muslimske børn, hvor forekomsten af blandt andet vold var (og er) meget større end blandt andre børn.

At tørklædefængsle en pige er grov vanrøgt. Intet mindre. Det er et brud på Børnekonventionen og har såvel helbredsmæssige konsekvenser (som fx veldokumentet D-vitaminmangel og fedme) som åbenlyse sociale konsekvenser. Pigen og hendes omgivelser signalerer på alle måder, at piger er drenge underdanige. Intet mindre.

Det betyder, at de somailiske piger i Nyborg, som professionelle kæmper for skal blive i landet , ja, der har selvsamme professionelle og kommunen forsømt sig mod at sikre, at pigerne lever lige så frit som drengene. Een af konsekvenserne af de sorte pigers tilhylning er D-vitaminmangel og med de alvorlige konsekvenser til følge (dårligere vækst, dårligere intellektuel udvikling, muskelsmerter osv). Des mørkere barnets hud er, des mere har det brug for sollys og des større er risikoen for D-vitaminmangel i et solfattigt land som Danmark. Denne risiko forstærkes markant af tilhylningen, hvilket blandt andet dansk forskning tidligere har vist.

Min pointe er, at professionelle – lærere, læger, sundhedsplejersker osv – skal tage vanrøgt mod muslimske piger alvorligt. Det er ikke tilfældet nu. En pige der tørklædefængsles udsættes for åbenlys vanrøgt og ifølge Barnets reform og den skærpede underretningspligt, skal man underrette kommunen om en sådan vanrøgt. Såfremt almindelig samtale med forældrene da ikke kan få dem til at fjerne/undgå tilhylningen og ikke mindst sikre at barnet får tilstrækkelig sollys og dermed også D-vitamin. Samtidig skal selvsamme piger (og ikke mindst deres forældre og brødre) lære og forstå, at vi i Danmark har ligeværd mellem kønnene. Det er og skal være en hjørnesten i det danske samfund.

Se – det er integration. Det er alene gebrokkent dansk på ingen måde. Lad os så sikre, at alle børn – piger som drenge – i landet har samme rettigheder og nyder samme beskyttelse mod overgreb. Det er desværre langt fra tilfældet nu, hvor man åbenlyst accepterer selv grov vanrøgt mod muslimske piger uden at gribe ind. En sådan tilsidesættelse af ens underretningspligt bør få konsekvenser for den professionelle, som tilsidesætter sin underretningspligt. Et eller andet skal der ske, for at professionelle forstår alvoren i den vanrøgt, som de passivt er vidne til.