Det går heldigvis hurtigere med åbningen af Danmark end regeringen havde stillet os i udsigt. Og med god ret. Foråret slår nu for alvor igennem – og procentuelt er tallet faldet fortsat, så det i dag er nede på 8,13%. Markant fald bare fra i går.

Senest har Seruminstituttet sagt, at deres beregninger viser man ikke kan åbne mere op ifht restauranter. Men det er ikke korrekt.

Jeg har svært ved at forstå, at man tager det for pålydende. Seruminstituttets vurderinger har indtil videre IKKE været korrekte – og deres matematiske model af mange grunde meget usikker. Ikke mindst takket være de variable de kommer ind – eller snarere IKKE kommer ind. Det fremgår da også af deres egen rapport herom, at den ikke nødvendigvis lever op til god videnskabelig praksis ifht at kunne blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

Hvad angår “min” graf – som meget simpelt er den procentuelle fordeling af smittede ifht testede – er det et meget validt redskab, så længe vi kender den testede population sådan nogenlunde. Det er den måde vi følger mange sygdommes udvikling. Hele Den Nationale sundhedsprofil bygger på procentuelle fordelinger. Så det er helt normal praksis. Tallene er i hvertfald mere valide end den matematiske model fra SSI uagtet at antal testede længe har været alt, alt for lavt. Det forstod 4 journalister fra DR desværre ikke – eller VILLE ikke forstå det (sagen ligger i Pressenævnet). Denne tilsidesættelse af god presseskik og handling i ond tro fra DR´s side mener jeg har gjort, at Danmark har fået forlænget corona-pinen. For havde befolkningen og politikerne allerede da forstået hvad jeg sagde (faktisk samme dag landet blev lukket ned) – så havde vi haft åbnet landet op for længe siden. Selvfølgelig fortsat med forskellige gode forebyggende tiltag – men landet var (og burde været blevet) åbnet op for længst.

Men tilbage tl tallene. De har været og er fortsat meget fredelige og fortsat procentuelt faldende. Endda ganske pænt. Antallet af døde pr dag er faldende og antallet i respirator fortsat markant faldende. 72 ligger i respirator.

Vi har på INTET tidspunkt haft overdødelighed i perioden – kort sagt alt har været fredeligt. Fraset selvfølgelig regeringens voldsomme, voldsomme indgreb på befolkningen, befolkningssundheden og ikke mindst landets økonomi.

Jeg har hele tiden sagt, at INTET tydede på vi var på vej ind i en bragende epidemi – og jeg har fået ret! Ikke mindst fordi COVID19 efter alt at dømme (og netop fremkommet forskning) har sæsonvariation og altså IKKE vil komme som større epidemi nu i foråret. Jeg er fortsat målløs over at ingen har taget den vinkel ifht foråret. Plus den indgår IKKE i Seruminstituttets beregninger. Det er en kæmpe mangel. Lidt som hvis de ubegrundet forudså mange kæmpe regnskyl i en sæsonmæssig langvarig tørketid i Sahara. I mine øjne helt samme og alvorlige fejl.

Tilbage er at landet skal åbnes – sportsaktiviteterne i gang – så befolkningen kan få deres nødvendige motion. Restauranterne skal åbne – kulturlivet i gang. Revyer, koncerter og teater kan selvfølgelig starte op. Man kan så overveje om der skal undlades at serveres mad og drikkevarer – ligesom meget kan gøres for at højne hygiejnen og mindske smitterisikoen. Vi kan jo ikke afholde befolkningen fra at gå i teater, til koncerter, sportsbegivenheder osv resten af livet. Trods alt. Og intet lægefagligt der tyder på vi ikke kan det nu.

Lad os få åbnet op for landet – livet, motionen, kulturen, selskabeligheden – ja alt i gang igen.

Ps. Alle kommer til orde – hvis tonen holder. Men er der den mindste fornærmelse i jeres indlæg (som modstandere desværre har svært ved at undlade at lade indgå) så postes jeres indlæg ikke. Chikane er en kæmpe trussel mod vores demokrati – og jeg slår hårdt ned på den!