2 ud af 3 læger som har haft en tilsynssag hos Styrelsen for Patientsikkerhed oplever at de bliver behandlet uretfærdigt og ud fra personlige synspunkter hos lægen i Styrelsen og uden transparens.

Jeg er en af disse! I min kafkaske sag var det resultatet af en politisk vendetta mod mig fra SF´s side ved deres sundhedspolitiske ordfører Kirsten Normann Andersen. Regeringens aggressive og dumme vagthund.

Som myndighed lod Styrelsen for Patientsikkerhed sig spænde for et politisk korstog og deres argumentation var helt gak og uden nogen dokumentation for at jeg kunne påføre nogen-som-helst patienter nogen-som-helst skade. Plus jeg havde INGEN klage- eller ankemuligheder. Måtte blot acceptere den grove personforfølgelse!

Der mangler læger og alligevel tillader politikerne så grumme personangreb på underlødige grundlag. Alt mens patienterne lider.Tag heller ikke fejl af, at sådanne sager jager gode kræfter væk fra faget. Ikke alene de involverede.

Jeg har INGEN tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed og meget enig med Lægeforeningen i, at man er nødt til at nedlægge den i sin nuværende form – fyre medarbejderne – og starte helt forfra, hvor der er fokus på selvfølgelig både patienternes OG lægernes retssikkerhed. Det sidste er IKKE tilfældet nu!

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6816-nu-er-strammerpakken-evalueret-og-resultatet-gor-laegeformanden-chokeret.html?fbclid=IwAR3Nmt_htyeZ6cjSFn2A00Z4irAqRH8C1fgZcQ6KNu0cipf1nu3GG2rB-kw