DSAM – som er Dansk Selskab for Almen Medicin – er netop kommet med en udtalelse, hvor de helt retmæssigt bakker os andre op i, at kønslemlæstelse af drenge er et overgreb plus det er et brud på autorisationsloven, at ikke-lægeligt personale (som rabbineren) skærer i en drengs penis.

For et halvt år siden offentliggjorde Sundhedsstyrelsen et makværk af et notat – nemlig »Omskæring af drenge«. Det er åbenlyst, at de har ladet al lægelig fornuft, viden og indsigt gå fløjten ved notatet, men i stedet ladet (måske egne) religiøse overbevisninger og traditioner sejrer. På barnets bekostning. Kønslemlæstelse af drenge er en grov vanrøgt af barnet og i strid med Børnekonventionen! Reelt burde man hver gang, at man fik kendskab til at et barn var blevet kønslemlæstet, underrette de sociale myndigheder for overgrebet og melde det til politiet. Tænker man sig om – er det jo det rene vanvid at skære i en rask baby helt uden lægelig grund!

Sundhedsstyrelsen skønner, at 1.000-2.000 drenge hvert år og helt uden nogen lægelig grund får skåret deres forhud væk. Det er jo grufuldt – også taget i betragtning at indgrebet i værste fald omend uhyre sjældent kan have dødelig udgang mens andre få beskadiget penis for livet. Ligesom det smertefulde indgreb i sig selv er et overgreb.

Hvad der også kan undre mig er, at overrabbineren Bent Lexner tager kritikken roligt. Det burde han ikke. Han burde efter min bedste overbevisning politianmeldes for overgrebene. Gennem endda mange år. Fordi at skære i et raskt barn ikke kan legitimeres – ej heller fordi det er en ´tradition´. Af samme grund opstod Børnekonventionen – netop for at beskytte børnene mod skadelige ´traditioner´.

Et overgreb forbliver et overgreb – uanset hvad årsagen hertil. Også selv om de er religiøse. Det gør ikke overgrebet mindre – blot åbenlyst sværere at komme til livs.

Den nyfødte dreng kan ikke give samtykke og indgrebet er i stærk modstrid med enhver anden praksis inden for lægevidenskaben, hvor der er respekt om personens autonomi og et indgreb altid skal opvejes af de lægelige fordele. Her er der ingen lægelig forklaring eller årsag, og alligevel udsætter man den raske dreng for et potentielt farligt overgreb på en vital legemsdel. Det er grotesk, at et moderne samfund anno 2014 fortsat tillader rituel kønslemlæstelse af raske drenge. En situation, hvor hensynet til forældrene på uhyggelig vis overskygger drengens rettigheder og autonomi, og man fuldstændig har udeladt hensynet til det nyfødte barn og dets grundlæggende rettigheder, herunder at samfundet skal beskytte barnet mod overgreb. Også om det er overgreb fra forældrene eller f.eks. en rabbiner med en sløv kniv.

Jeg gyser over, at kønslemlæstelse af drenge fortsat finder sted i Danmark 2014 og jeg forventer, at politikerne nu tager initiativ til en gang for alle at få forbudt det og straffe dem der fortsat måtte lemlæste drengebabyerne. Hvad en mand på 18 år måtte vælge senere er en helt anden snak!