Sagen med 90-årige demente Else fra Skæring Plejehjem er kompliceret. Jeg betvivler ikke, at der er sket svigt.

Svigt affødes ofte af for få ressourcer – for få medarbejdere som skal løbe hurtigere, højt sygefravær med vikarer som ikke kender stedet, dårligt uddannet personale osv. Så bliver tonen hurtigt spids, man skærer nogle hjørner, bider lettere af hinanden og beboerne, laver medicinfejl, glemmer en ble, sygemelder sig hurtigere…ja fortsæt listen selv. Du ved helt sikkert også hvordan adfærden bliver hos hårdt presset mennesker. Selv professionelle.

Lige nu falder pressen over sine egne ben for at pege fingre af plejehjemmets ledelse, den politiske ledelse med rådmand Jette Skive i spidsen, medarbejderne osv. Det afføder en shitstorm – shitstorm mod ledelsen, medarbejdere og politikerne.

Jeg læste i dag en artikel om, at netop plejepersonalet gennem noget tid har været udsat for chikane og trusler fra pårørende. Helt sikkert frustrerede pårørende – men alligevel chikane. Og det er den chikane mod offentligt ansatte jeg gerne vil kommentere på.

Mine erfaringer med digital chikane, herunder faglig sparring og undervisning, viser at det er et stigende problem. Men jeg kan også se, hvor stor betydning netop en sådan chikane ofte får for såvel den enkelte medarbejder som chikaneres men også hele arbejdspladsen. For det er ikke kun vedkommende som chikaneres, som går hjem med ondt i maven og ked-af-det-hed – men også kollegaerne. Dels fordi de er kede af det på kollegaens vegne, men også fordi de med rette spekulerer på, om de er de næste i chikane-rækken.

Chikane mod offentligt ansatte (og andre) må selvfølgelig ALDRIG accepteres. Medarbejderens arbejdsmiljø er afgørende. Enhver medarbejder har ret til et ordentligt og trygt arbejdsmiljø, og vi andre er interesseret i at fx plejepersonale har ordentlige vilkår – for heraf udspringer også godt omsorgsarbejde. Tag ikke fejl af den sammenhæng!

Den anden dag talte jeg med en sosu-assistent fra et andet plejehjem som fortalte, hvordan Covid19 havde gjort plejepersonalets arbejde endnu sværere. Hun begrundede det med, at pårørende var utilfredse og bange, beboerne bange, ensomme og utilfredse og medarbejderne hårdt pressede. Blandt andet også fordi at pårørende jo retfærdigvis normalt varetager en del af plejen, samværet med og omsorgen for beboeren osv. Helt naturligt. Den omsorg har de pårørende jo været afskåret fra at give i de sidste mange måneders corona-helvede, samtidig med at frustrationen er steget hos alle.

Hvad er mit budskab – tænker du måske? Meget simpelt. At vi skal opføre os ordentligt – professionelt som privat. Det betyder, at jeg har en forventning om at plejepersonale SELVFØLGELIG behandler de ældre ordentligt. Men jeg har også en forventning om, at man ledelsesmæssigt slår hårdt ned på chikane mod ansatte. Det hører ingen steder hjemme. Under nogen omstændigheder. Plejepersonalets arbejdsmiljø skal der værnes om.

Der er brådne kar alle steder – men de professionelle jeg møder i mit lægearbejde er helt overvejende meget engagerede og med hjertet rette sted. Det er gode mennesker – som gerne vil gøre noget godt for andre mennesker. Husk det! Og jo – selvfølgelig har jeg også selv mødt professionelle som ikke levede op til standarden – fx da min elskede mor var alvorligt syg og døde. Det har jeg skrevet en krimi om (faktisk flere..). Men jeg kunne da også se et meget tydeligt mønster – at des mere presset personalet var, des dårligere var rekrutteringen, tonen, arbejdsmiljøet osv. De ting hænger nøje sammen. Og jo – størsteparten af dem jeg kom i berøring med da jeg selv var pårørende, var også gode og engagerede professionelle. Professionelle som var med til at lindre min mors ubehag, smerter og sorg over at skulle tage afsked med livet. Ligesom de også var med til at trøste os sørgende pårørende.

Tilbage til Skæring Plejehjem og andre lignende plejehjem/bosteder Jeg kan desværre godt frygte, at Covid19-følgerne med yderligere nedskæringer, færre hænder, flere vikarer osv kun vil gøre arbejdsforholdene for plejepersonalet endnu dårligere. Og dermed større risiko for plejesvigt, dårligt arbejdsmiljø, grim omgangstone osv. Uha det er meget trist at tænke på. Men ordentlighed – det er afgørende. Både når vi agerer professionelt og privat. Også i den aktuelle sag med Skæring Plejehjem.