Ingen grund til bekymring!

Flere har den sidste tid spurgt mig, hvorfor stiger antallet af indlagte.

Jamen det gør det egentlig ikke –  når man sætter i forhold til antal testede. Kig grundigt på kurven ovenfor, som er tal, der stammer fra SSI´s data. Her kan du se, at der nok er en lille stigning, men reelt er tallene stabile.

Hvordan hænger det så sammen?

Når man kigger på antal indlagte, tæller man alle positive tests med indenfor de sidste 14 dage. Det betyder, at tester man mange, så stiger antallet også forholdsmæssigt. For blandt de indlagte med COVID-19 er COVID-19 årsagen hos cirka halvdelen. Som komplikation til en allerede grundlæggende sygdom som fx rygerlunger. Men hos andre er det fx et brækket ben, som de indlægges med, og så er de tilfældigvis også testet positiv indenfor de sidste 14 dage. Kort sagt COVID-19 registreres og indgår i statistikken – men reelt er det et mere eller mindre tilfældigt fund. Og bliver den ´pulje´ af folk som er testet positive de sidste 14 dage større – bliver antallet af indlagte med COVID-19 tilsvarende større.

Herudover er det også vigtigt at se på, at antallet som ender på intensiv er halveret. Altså sat i forhold til antal indlagte (og testede).

Så når man taler om “belastning” af sygehusene, skal man huske, at 1) ja sygehusene belastes om vinteren og 2) en stor andel af de indlagte COVID-19 patienter har slet ikke COVID-19 som indlæggelsesårsag. Det kan fx være deres grundsygdom som kræft, blodprop i hjertet eller et brækket ben.

Så CoROpå – for nu at bruge et af mine velkendte udtryk.

Dette er en 100% uafhængig blog og der indgår ingen reklameindtægter. Uafhængighed er afgørende nu og for vores demokrati. Vil du støtte mit fortsatte uafhængige arbejde, som tager udgangspunkt i dokumentation og fakta, er du meget velkommen til at støtte bloggen. Ethvert beløb, stort som småt, er værdifuldt for det videre arbejde. Betal med mobilepay på 30934 (LIVA Group). Tak for din støtte .