På ejendommelig vis omtaler TV2 en undersøgelse, som SSI selv har lagt ud på nettet. Undersøgelsen er en kritik af vores forskningsstudie, som har været gennem grundig peer-review.

TV2 tilsidesætter god presseskik ved ikke at høre os i kritikken. Nedenfor kan du læse vores pressemeddelelse og kommentarer til Anders Hviids makværk. For det ER makværk – og i sin nuværende form vil studiet ikke komme igennem peer-review og må også være grunden til, at SSI har valgt selv at lægge det ud på nettet.

Pressemeddelelse

SSI har IKKE tilbagevist vores studie!

SSI har ved egen drift lagt en undersøgelse ud på nettet. Undersøgelsen har IKKE været gennem såkaldt peer-review og er IKKE publiceret i et anerkendt tidsskrift. Det er alene en undersøgelse, som SSI selv har lagt på nettet. Undersøgelsen tilbageviser på ingen måde vores fund!

SSI’s undersøgelse har adskillige svagheder, som vi beskriver i det følgende. Det kan være grunden til, at SSI selv har offentliggjort undersøgelsen, frem for at få den igennem peer-review først.

Vores undersøgelse ”Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19” vaccine har været publiceret i et meget anset tidsskrift, European Journal of Clinical Investigation. Studiet har været gennem meget grundig peer-review og blev publiceret 11. april 2023.

Al kritik af vores studie er blevet tilbagevist og studiet står stærkere end nogensinde. Ud af over 25 millioner forskningsstudier verden over, ligger det på en 335. plads af mest læste studier! Studiet har stor betydning for vores forståelse af corona-vaccinerne. Pfizer har heller IKKE selv tilbagevist vores fund, og dokumenter viser, at Pfizer allerede tilbage i august 2021 var bekendte med, at nogle batches gav flere bivirkninger end andre. Vores fund er ikke nogen myte men fakta.

Kort fortalt viser vores forskningsstudie, at der var en markant større risiko for at få bivirkninger ved visse batches (eller partier) end andre. Det var især de batches, som blev givet i starten af vaccine-udrulningen, som gav flest bivirkninger.

Vi har mange kritikpunkter af SSI´s undersøgelse. Helt grundlæggende er det en helt anden undersøgelse end vores. Som at sammenligne æbler med pærer. 

SSI´s undersøgelse har mange svagheder og nedenfor nævner vi de mest iøjnefaldende.

Den første svaghed ved undersøgelsen er, at Anders Hviid kun har undersøgt bivirkninger inden for 28 dage efter vaccination. Med andre ord skal en skadelig virkning fra vaccination altså opstå inden en måned efter vaccination ellers bliver den ikke talt med. Mange bivirkninger, som fx myocarditis, blodpropper, slagtilfælde og død kan let opstå senere og symptomerne viser sig således længe efter vaccinationen.

For det andet er grupperne af personer i studiet helt ekstremt skævt udvalgt. Eksempelvis var der i gruppen af meget bivirkningsgivende batches 61.867 personer der boede på plejehjem og som ville være de mest sårbare ift. vaccination. Af disse blev kun 1279 og 31.965 personer (2% og 52%) brugt i sammenligningen med de to andre grupper i studiet. Der er altså tale om en meget skæv udvælgelse, og vi ved intet om, hvordan Anders Hviid har udvalgt personerne.

Sidst, skal det nævnes, at studiet på ingen måde forklarer hvorfor der var så store forskelle i de indrapporterede bivirkninger pr. batch og hvorfor der ses en meget tydelig systematik i fordelingen af disse batches.

Vi har bedt Anders Hviid om at få udleveret rådata, så vi kan gennemgå dem. Det er en normal praksis indenfor forskningsverdenen og vi har selv gladeligt udleveret vores data til en del internationale forskere, som alle har efterprøvet og genfundet vores resultater. Anders Hviid har ikke svaret på vores henvendelse.

Det bør i øvrigt bemærkes, at Anders Hviid står for vaccinesikkerheden på SSI og at han egenhændigt har haft henvendt sig til European Journal of Clinical Investigation i et forsøg på at få vores studie trukket tilbage. Det lykkedes ham ikke.

Vi forventer at de presseetiske regler overholdes og blive kontaktet i enhver dækning af SSI´s kritik af vores studie.

For yderligere kontakt venligst Vibeke Manniche, Læge, Phd på tlf. 40312045

Her link til vores studie:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998