Dagens tal fortsat meget fredelige og endda procentuelt faldende. Færre er lagt i respirator og husk stort set alle overlever. Dødeligheden vurderes samlet til at være under 1% og at sammenligne med en svær influenzaepidemi.

Et meget væsentligt forhold synes helt at være forbigået såvel Sundhedsstyrelsen som involverede fagfolks vurdering – nemlig den forventede sæsonvariation. Selvsamme er præcis det som gør, at vi ikke får en bragende corona-epidemi nu og det skrækscenarie som regeringen har tegnet og indgydet til at frygte i befolkningen.

Se gerne denne artikel for yderligere:

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-virology-012420-022445

Corona-tallene har hele perioden været fredelige og der har på intet tidspunkt været tegn på, at vi var hverken på vej ind i en bragende epidemi ej heller at sundhedsvæsenets ressourcer var knappe. Tværtom har man nu på 3. uge holdt et beredskab, hvor vigtige operationer er aflyst, alvorligt syge må vente på yderligere udredning, genoptræning stoppet osv. Kort sagt meget alvorlige følger for alvorligt syge mennesker. Alene baseret på frygt.

Regeringen udsætter aktuelt hele landet for et corona-eksperiment, hvor befolkningen er taget som gidsler baseret på en frygt. Der er INTET lægeligt belæg for at holde landet yderligere lukket. Det er med at få landet åbnet asap. Så kan man samtidig selvfølgelig fortsat holde fast i 1)isolation af syge 2) beskytte de udsatte og 3) fortsat højne håndhygiejnen.

PS – hvad angår tallene i Sverige kan I følge dem her:

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/?fbclid=IwAR3Uwv7RAHmQaXKnxY8DBtA7WE4HZKuHAGuJ8nlm9gJJX6KqRwLEPU3-TsU