Først en væsentlig desclaimer. Jeg har generelt IKKE tillid til TV2-Nyhedernes viderebringelse af data. De forstår dem ganske enkelt ikke og dette sammenkoblet til en klar frygt-agenda gør, at deres historier generelt er utroværdig. Jeg er for længst selv stoppet med at læse dem, hvis jeg kan undgå det. Men da læserne jo reagere, er jeg nødt til at forholde mig til nogle af historierne og påstandene løbende.

Selv er jeg blevet groft censureret af bl.a. TV2 Nyhederne samt udsat for, at en journalist som Lars Bach Jørgensen skriver meget injurierende om mig til seerne helt uden konsekvens fra nyhedschef Jacob Kwon, som åbenlyst understøtter dette (se anden blog herom). Jeg har også en sag liggende hos Pressenævnet med TV2 Nyhederne, hvor de heller ikke har styr på de faktuelle forhold.

Et er at jeg selv er blevet og bliver censureret, men jeg har flere gange hørt fra en anden kollega, som ofte bruges i dette coronahelvede, at TV2 gentagende gange har haft ringet til vedkommende – senest ifht om broen skulle lukkes. Når så journalisten fornemmer, at der ikke er opbakning til dennes alarmistiske tilgang, ja, så knaldes røret på og journalisten ringer til en alarmistisk læge. TV2 burde ligesom sælgerne optage deres journalisters samtaler. Samme transparens som vi efterlyser fra fx det offentlige, burde vi få ifht journalisternes arbejde. DET ville afsløre en vanvittig skævridning af fakta og ja netop åbenlys og omfattende censur.

Nu har vi så et studie fra Science, hvor forskere ud fra matematiske modeller har kigget på, om lock-downs fungerede og sammenlignet landene imellem. Det er et godt eksempel på, at en del forskning har størst interesse for forskere og fagfolk.

Resultatet taler for Danmarks tiltag citerer de så Jens Lundgren for. Nej, det gør ej! Det er et godt eksempel på, at forskning er godt til forskere og fagfolk og giver os indblik i forskellige forhold. Det er ikke ensbetydende med, at resultatet kan eller skal tolkes i en stor, offentlig sammenhæng.

Der er mange præmisser, som er udeladt i studiet – herunder det ganske væsentlige forhold, at vi for Danmark allerede så tallene var nedadgående af den simple grund, at vi var på vej ind i foråret! Plus at studiet er lockdowns- eller ikke. Der var og er mange effektive alternativer, som slet ikke indgår. Sidst men ikke mindst – konsekvensen af nedlukningerne ifht alvorligt syge, udsatte børn, virksomhederne, selvmord osv. En masse væsentlige forhold, som helt er udeladt. Så i bund grund ubrugelig artikel – udover folk der er interesseret forskningsmæssigt i de matematiske modeller. Modeller som ikke er bedre end de præmisser man lægger ind – eller skulle jeg sige IKKE lægger ind. Som fx årstiden! En meget væsentlig udeladelse. Plus – hvornår har vi iøvrigt på noget- som- helst område sammenlignet os med fx Ungarn og hvad Ungarn gør? Eller Tjekkiet i vores sundhedsprogram? Gak i låget og helt uden syn for de samfundsmedicinske forhold.

Undrer du dig som læser aldrig over, at det altid er en håndfuld samme læger som udtaler sig? Som Jens Lundgren. Han ved noget om infektionssygdomme- bevares – men har jo åbenlyst ikke blik for de store samfundsmedicinske linier, men lader sig lystigt bruge af pressen. Jeg formoder at bevillinger skal indhentes. Det gør det ikke mere troværdigt.

Jeg håber du forholder dig til fakta, kære læser.

Og så så jeg gerne større transparens i pressens arbejde. Et gennemgående tema under coronakrisen. har været, at de ganske enkelt ikke har de tilstrækkelige faglige kompetancer og heller ikke har ageret objektivt. Det er ikke nok at “interviewe” eksperter, pressen er nødt til at besidde interne faglige kompetancer. Det gør de generelt IKKE. Så nytter det heller ikke noget, at det fx i Presselogen og andre semi-pressekritiske programmer alene er journalister som sidder og vurderer hinanden. Det er utroværdigt.

Pressen men endnu mere offentligheden bør reflektere over coronakrisen og pressens rolle i deres åbenlyse alarmistiske tilgang, hvor de tydeligvis har manglet og mangler tilstrækkelig faglige kompetancer til at foretage korrekte vurderinger af historiers væsentlighed og korrekthed. Netop pressens fallit i coronakrisen har gjort, at vi befinder os i den krise, som vi gør og vil gøre mange år fremadrettet.

Tænk selv. Kig på data. Kig på de data, som jeg fremlægger dagligt og har gjort hele tiden. UDEN at pressen på noget tidspunkt har viderebragt dem. Fordi de enten ikke forstår tallene eller ikke VIL forstå dem. Nok en kombination.

Læs studiet her:

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/15/science.abd9338