Dagens coronatal er 7,92% (procentuelle fordeling mellem smittede og testede) -og tallene falder hurtigt nu. Selvfølgelig gør de det – for vi får nu større og større indblik i hvor få der reelt er smittet. Nok cirka 2% – måske endda mindre. Den procentuelle fordeling giver et indblik i at tallene ikke er i stigning – men siger ikke noget om hvor mange der reelt er smittet i befolkningen.

Da cirka 20.000 blev testet på Herlev/Gentofte hospital over de seneste dage var 4,1% smittet. Lavt tal taget corona-hysteriet og massepsykosen i betragtning. Og at de reelt har en større risiko for smitte.

Da man testede 3.989 bloddonorer 6. til 8. april 2020 for antistoffer mod Coronavirus (SARS-CoV-2) testede alt testede 72 af dem positive. Med korrektion for testens fejlrater svarer det til at 1,9% af raske danskere i alderen 17-69 år har været smittet. Det er så små tal og dermed kan vi heller ikke sige noget om hele befolkningen med sikkerhed ud fra de tal.

Men selvfølgelig kan man lave et skøn ud fra ovenstående tal. Tallet for befolkningen må ud fra de tal vi har nu ligge på netop cirka 2% måske lavere. De ligger næppe så højt som blandt sundhedspersonalet på Herlev/Gentofte, da tests dels var blandt mennesker i område med flest smittede men også fordi at at smitten primært sker mellem nære relationer – familiemedlemmer og netop ved pleje/behandling.

Hvis 100.000 danskere har haft været smittet med SARS-CoV-2 så må dødeligheden være 0,3% -altså meget lav. Det tal ligger og svinger efter hvor mange der reelt er og har været smittet. Så det forbliver noget usikkert – men lavt. Herudover kommer, at en meget stor andel som er smittet fortsat skønnes at have meget få symptomer – eller slet ingen.

Anyway – fortsat intet sundhedsfagligt belæg for ikke at åbne landet helt op igen. Lad os komme videre med livet – og ikke mindst få sikret behandling, pleje, genoptræning osv til vores alvorligt syge borgere. Nu må det her hysteri få en ende!