Restriktioner på restriktioner. Nu truer Mette Frederiksen over FB med endnu flere restriktioner. Det på trods af, at smittestigningen er forventelig (og fredelig) for sæsonen samt COVID-19 er blevet mere og mere fredelig, således at markant færre indlægges (herunder på intensiv) samt færre dør MED COVID-19. Restriktionerne er af mange grunde helt ude af proportioner. Det er ikke nyt – men på nuværende tidspunkt måtte man kræve en korrekt afvejning ifht netop mange andre parametre. Og HVAD er egentlig formålet? Bilder Mette Frederiksen sig naivt ind, at vi får udryddet COVID-19?

Hele landet lider! På alle parametre. Befolkningen og ikke mindst kronisk syge, ældre, børn og unge lider. Livsglæden er væk og folk går formasket rundt med et opgivende og udslukt blik.

Retmæssige spørgsmål til statsministeren er således:

1) Hvad er formålet? Hvad er Mette Frederiksens helt konkrete mål? Hvor lav må smitten ifølge en lægperson som Mette Frederiksen være? Og hvordan har hun tænkt sig at måle det? Absolutte tal giver ingen mening – det eneste valide redskab er positivprocenten.

2) Hvad er den konkrete dokumentation for såvel nedlukningen som at nedlukning virker. Decideret dokumentation (den findes nemlig ikke) bør afkræves.

3) Hvad forventer MF selv er bagsiden af nedlukningen ifht befolkningen – altså de negative konsekvenser. De negative konsekvenser er alenlange og står på ingen måde i forhold til eventuelle få fordele ved en nedlukning.

4) Hvad retfærdiggører et så ensidig fokus på en enkelt særlig sygdom – fremfor fx rygerlunger, kræft, psykisk sygdom, trafikulykkker (forbyd biler…) osv.

5) Hvor foreligger en grundig tværfaglig (ikke mindst lægelig og økonomisk) gennemgang af effekt (herunder dokumentation) samt negative konsekvenser af restriktionerne. Lige nu er det hele primært baseret på gætværk og har været det i hele forløbet.

Det er tid til at pressen vågner op og ikke mindst tager udgangspunkt i korrekte data! Også tid til at få stillet de rigtige spørgsmål – både fra pressen og oppositionen. Støttepartierne synes helt uden for rækkevidde desværre.

Ps. På kurven ser du fordelingen af indlagte ifht antal testede. Synes du det ser skidt ud? Nej, vel. Tallene stammer fra SSI´s opgørelser.