“Indrejsende er også velkommen, hvis de har bestilt mindst seks overnatninger – dog skal det være uden for København.” Hvor kommer sådan en omgang vrøvl fra? Er det en glaskugle regeringen sidder med?

Lad os starte med tallene – der er ud af 20.000 testede sølle 81 smittede! (0,4%). 10 i respirator og 106 indlagte. Tallene falder støt og roligt fordi udbruddet er stort set væk!

Hvor kommer så al den tågesnak fra regeringen? En uhyre vigtig pointe er, at tallene er FALDET fortsat på trods af regeringens åbning af samfundet. Støt og roligt og som sagt på vej væk. INTET kan få Covid19 til at vende tilbage nu – uanset hvor meget vi forsøger at tale den op. INTET! Det skyldes foråret og sæsonvariationen. It´s over!

Vågn nu op derude. Stil de rigtige spørgsmål og kom med de rette pointer. Det er ikke nok at gå i takt – og da slet ikke på så vanvittigt et grundlag. Hver gang regeringen kommer med endnu mere pusseløjerlige forslag (med meget alvorlige følger for landet) er man nødt til at udbede sig den videnskabelige dokumentation herfor…den findes selvfølgelig ikke for bl.a. ovenstående vejledning.

Jeg kniber mig i armen og tænker – er befolkningen virkelig SÅ dumme. Er det et eksperiment regeringen udsætter befolkningen for? For at se HVOR MEGET nonsens vi nikker indforstået til og fortsat går i takt til. Massepsykosen må snart få en ende!

Nu må vanviddet stoppe. Ganske enkelt. Men DU er altså også nødt til at vågne op. Ryste frygten af dig og komme i gang med at tænke selv. Det er DIT liv. Det er DIN familie som rammes af dette vanvittige nonsens styret af en ubegrundet frygt.

Covid19 er stort set ovre. Helt. Det kommer IKKE igen nu. Det lader sig ganske enkelt ikke gøre. Det vil være ligeså usandsynligt som sne i juli. Landet kan og bør åbnes helt. Men det kræver, at alle begynder at stille krav og spørgsmål til regeringen. Når de kommer med så vanvittige forslag som idag ifht rejser og manglende ophold i Kbh – så SKAL journalister og brancherne straks udbede sig videnskabelig dokumentation for sådanne rabide påstande. De findes IKKE! Ligeså lidt som rigtig mange andre påstande og forslag heller ikke på nogen måde lader sig videnskabeligt dokumentere endsige forklare.