Mange af jer har spurgt mig, hvordan jeg mener en genåbning bør gribes an.For det første mener jeg jo aldrig, at landet skulle være blevet lukket ned som det blev. Der har ikke på noget tidspunkt været sundhedsfaglig belæg for så indgribende tiltag. Mette Frederiksen har da også indrømmet, at det var en politisk beslutning.

Der er fortsat INTET sundhedsfagligt belæg for at holde landet lukket. Det er ikke ensbetydende med, at man så intet skal gøre. Vi er tilbage ved hvad jeg startede med for mange, mange – alt for mange – uger siden at anbefale.

For mig at se kan landet ikke lukkes op hurtigt nok. Over HELE linien. Punktum.

Dernæst selvfølgelig samme tiltag som vi mange år har grebet smitsomme sygdomme an, når udbrud skulle begrænses.

1) Holde fast i god håndhygiejne. Jeg vil mene at vi stort set alle har lært at vaske hænder mere grundigt (og oftere) samt bruge håndsprit. Den vane skal vi fortsat have fokus på og holde på et højt niveau. Her, der og allevegne.

2) Isolation af de syge – altså med smitsomme sygdomme /covid19. Syge skal holde sig hjemme og undgå tæt kontakt med andre. Også familiemedlemmer. Nej – det er ikke ensbetydende med at familiemedlemmer skal forføje sig – men man behøver ikke drikke af samme krus, bruge samme tandbørste osv.

3) Særlig fokus ifht udsatte – herunder ældre. At man skåner dem bedst muligt og drager særlig omsorg for ikke at udsætte dem for unødig smitte. Omvendt har vores ældre jo altså også brug for vores omsorg, knus og ikke mindst kærlighed. Så det er jo en balancegang med individuelle hensyn

4) Huske foråret ER vores ven – og gå udenfor mest muligt. Gå ture, løbe, cykle, lave walk-and-talks – spise udenfor – kort sagt være udenfor. Hvor vejret, solen, ultraviolette stråler, D-vitamin – ALT hjælper os på vej og mindsker markant smitterisikoen.

Så jo – jeg har bestemt ikke skiftet mening – og jeg glæder mig over der er ved at være konsensus for det jeg har sagt i hele forløbet. Så lad os få åbnet op over hele linien asap – og så holde fast i ovenstående gode regler og rammer.