Seruminstituttet gisner om betydningen af mutationerne – men reelt aner de IKKE om mink har smittet mennesker – eller mennesker har smittet mink. Det er IKKE bevist!

Lad mig for god ordens skyld gentage – nemlig at Seruminstituttet nok har set mutationer og delt dem på GISAID-portalen. Men Seruminstituttet har IKKE offentliggjort deres forskning/fund som forskere bør gøre – nemlig i et passende medicinsk tidsskrift (ligesom maskestudiet er ved at blive publiceret). Det betyder også, at det er Seruminstituttets gæt. Kåre Mølbak har mest af alt forstand på fødevarebårne infektioner og er ikke veterinær epidemiolog. Alt i alt er det meget betænkeligt, når forskere på den måde går ud med egne tolkninger af fund, som kan have massive konsekvenser for mennesker og dyrs helbred/liv, UDEN at sikre, at forskningen er korrekt publiceret. Det er faktisk chokerende, at SSI på den måde tilsidesætter god forskningsetik og moral. Ja rystende.

GISAID – hvor mutationerne er blevet delt, har da langt fra samme vurdering af mutationernes betydning. De mener faktisk det stik modsatte!

Du kan læse deres umiddelbare vurdering her:

https://www.gisaid.org/references/gisaid-in-the-news/mutations-in-spike-putatively-linked-to-outbreak-in-danish-mink-farms/

This change may have a modest effect on interactions with the host receptor and antibodies, but given the previous circulation of viruses with these mutations in humans, they are not expected to have substantial impact on Covid-19 epidemiology and disease. If these mutations indeed prove to be linked to mink farms, it is likely that they are adaptive changes that provide an advantage to support virus infection and transmission in mink but would be unlikely provide similar advantages to the virus in humans.

Direkte oversat.

Denne forandring kan have en beskeden effekt på interaktioner med værtreceptoren og antistoffer, men taget den forudgående cirkulation af vira med disse mutationer i mennesker i betragtning, forventes de ikke at have betydelig indvirkning på COVID-19 epidemiologi og sygdom Hvis disse mutationer skulle vise sig at være beviseligt koblet til minkfarme, er det forventeligt at de er adaptive forandringer, som bibringer en fordel som understøtter virus infektion og transmission hos mink men det er usandsynligt at det bibringer lignende fordele for virus i mennesker.

GISAID er-  når alt kommer til alt – den mest troværdige tolkning af mutationerne. Det undrer mig, at Lone Simonsen og Christian Weyse ikke holder sig for gode til at kloge sig på noget, som de åbenlyst ikke har forstand på. Som minimum burde de kræve at få publikationen udleveret før de udtalte sig så bastant. Den findes så ikke.

Tilbage er, at der ingen videnskabelig dokumentation er for SSI´s påstand om at der er 274 mennesker smittet fra mink. Det ved vi ikke – og det ved SSI heller ikke. De beskriver nogle mutationer. Vel an. Det er det eneste vi ved. Men vi har intet bevis for at minkene har smittet mennesker – og det bevis har SSI heller ikke og har heller ikke fremlagt! Hold fast i det!

Herudover har mennesker og dyr iøvrigt smittet hinanden i 100-vis af år – uden at vi af den grund dræber alle kyllinger, svin, køer osv. Virkeligheden kalder. Læg corona-tegneserien på hylden! Og tænk for pokker. Lad fakta erstatte mavefornemmelser, dumhed og groteske, politiske beslutninger.

Sidst men ikke mindst – vi aner intet om de 274 mennesker overhovedet havde symptomer! Var syge. Eller om rester af virus genmateriale bare blev fundet hos dem – men uden at de reelt var syge!

Kort sagt – lad minkene leve. Der er intet bevis for, at SSI´s påstand eller tolkning reelt er rigtig!

Og til pressen – gør jer nu lidt umage! I kører rundt blandt de samme “eksperter”, som nok understøtter jeres alarmistiske tilgang – men det bliver mere og mere utroværdigt – ja næsten komisk. Reelt tilsidesætter I god presseskik ved ikke at sikre jer, at I får de rette eksperter. I nøjes med at ringe til jeres “venner” som giver jer de alarmistiske udtalelser I ønsker. Det er ikke god presseskik og sjusk. Men sjusk/dovenskab som kan have alvorlige konsekvenser for befolkningen, landet og ja de stakkels mink som på grotesk vis må lade livet.