Kigger man på dagens tal – i lyset af flere testes – er den procentuelle fordeling på 9,84%. I går var den på 11.20. Altså ganske markant procentuelt fald.

Hvad kan vi så bruge tallet til? Ja, ihvertfald er der intet der tyder på at at vi er på vej ind i en bragende corona-epidemi. Ligesom vi heller ikke har haft beviser herfor. Så lad os glæde os over dette. Det er da værd at fejre. Også selvom det fortsat er korrekt at det er sparsomme tal vi kan følge – så giver den procentuelle fordeling selvfølgelig et bedre indblik i den samlede fordeling i takt med at mange testes. Uagtet at det fortsat er meget usikre tal. Men omvendt kan man på ingen måde heller ikke tolke det modsatte – nemlig at tallene ser sorte ud. Og når vi så samler det med de andre tal vi har – ja, så forbliver det fredeligt.

Herudover har vi fortsat sæsonvariationen – eller forventningen hertil. Virus bliver mindre smitsom, når vi bevæger os udenfor (som i foråret) – ikke mindst fordi vi jo så netop får større afstand til hinanden og virus generelt får sværere ved at overleve.

Hvad skal man så gøre? Ja, starte med at få åbnet landet.

Så skal vi have fokus på isolation af smittede, beskytte/isolere de udsatte, holde fast i god håndhygiejne og komme udenfor så foråret hjælper os fortsat på rette vej.

Så lad angsten flyve væk – træk vejret igen – og husk at der lige nu er rigtig mange alvorligt syge som ikke får den rette indsats, udsatte børn der lider, unge og ældre som er angste og ensomme, virksomheder der går konkurs, folk der blive ledige. Kort sagt det er et kaos for landet.

Nedenstående editorial fra New England Journal of Medicine kommer fint ind på bl.a. det forhold at dødeligheden skønnes at være betydeligt under 1% samt også det forhold hvor få hver smittede smitter – cirka 2 og at det primært er nære relationer.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387