Lægemiddelstyrelsen har netop orienteret alle landets læger om at man undersøger med Det Europæiske Lægemiddelagentur mulig sammenhæng mellem myocarditis/pericarditis og de fire vacciner.

Det er i givet fald en meget alvorlig og potentiel dødelig bivirkning. Plus vi kender i givet fald ikke prognosen.

Det er et godt eksempel på, hvorfor vi skal holde os meget langt fra at vaccinere andre end dem, som har brug for vaccinen. Ældre og sårbare. Og da under ingen omstændigheder børn.

Når vi taler om børn (og unge) er det meget vigtigt at holde fast i, at netop børn og unge stort set INGEN symptomer har på corona. Og dermed hverken bliver særligt syge ej heller har stor betydning ifht smitte.

Kuren må ALDRIG være værre end sygdommen.

Sidst men ikke mindst skal vi holde fast i, at vi har tradition for at vaccinere, når der er tale om FOR BARNET alvorlige sygdomme med risiko for enten alvorlige mén og/eller død. COVID-19 hos børn og unge er end ikke i nærheden af at være noget som helst der truer hverken deres liv, livskvalitet eller lignende. Så det er på ingen måde berettiget.

Vi skal også erindre, at det er vacciner, hvor vi ikke på nogen måde har tilstrækkelig viden ifht hverken korttids-bivirkninger og langtids-bivirkninger. Ikke mindst hos børn.

Børn har OGSÅ rettigheder – ifht ikke mindst informeret samtykke og hvad de risikerer ved fx at lade sig vaccinere. Særlige krav gør sig gældende hos børn.

Kort sagt – på det nuværende grundlag bør børn IKKE vaccineres mod COVID-19.

Vi bør meget nøje følge udredningen ifht mulig sammenhæng mellem myocarditis og corona-vaccinerne!